Unijne wsparcie dla rozwoju – Strefa Aktywności Gospodarczej w Gminie Stoszowice

poniedziałek, 18.9.2023 00:00 1002

Gmina Stoszowice, będąca małą, wiejską jednostką administracyjną, zdecydowała się na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w celu wspierania zainteresowanych przedsiębiorców.

 

 

Katarzyna Ruszkowska, Skarbnik Gminy Stoszowice zaznacza, że ze względu na skromny budżet gminy, realizacja takich inwestycji jest możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, w tym wypadku z budżetu Unii Europejskiej.
Inwestycja ta to znaczący projekt, na który Gmina Stoszowice otrzymała aż 85% dofinansowania z budżetu UE. Ponadto, gmina odzyskuje również podatek VAT, co zmniejsza jej wkład własny w całość przedsięwzięcia.

Rozwój gospodarczy dzięki Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach

Gmina Stoszowice wierzy, że budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach przyniesie ogromne korzyści dla zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców. Katarzyna Ruszkowska podkreśla, że nowa Strefa Aktywności Gospodarczej otworzy wiele możliwości dla średnich i małych przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z wynajmowanych powierzchni. To zaś przyczyni się do wzrostu dochodów gminy, związanych z podatkami od wynajmu i czynszami.

„Mamy doświadczenie w budowaniu takich obiektów. W zeszłym roku oddaliśmy do użytku pierwszy inkubator przedsiębiorczości, który jest w Budzowie. Został on już w całości wynajęty i spełniliśmy wszystkie wskaźniki, które byliśmy zobowiązani spełnić.”Katarzyna Ruszkowska, Skarbnik Gminy Stoszowice.Dzięki doświadczeniu, zasobom ludzkim i dobrze przygotowanym strukturom organizacyjnym, gmina jest pewna sukcesu także w przypadku Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach.

„Budowa Inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.