Umowa na nowe lampy solarne w gminie Bardo

piątek, 24.7.2020 15:49 624 0

22 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo podpisano umowę, której przedmiotem jest dostawa i montaż 15 szt. lamp zasilanych energią słoneczną.

 Wartość zadania wynosi 150 000,00 zł.

Wysokość dotacji celowej z Budżetu Województwa Dolnośląskiego udzielona Gminie w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz pomocy Rozwojowej 2020 na realizację zadania: Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Bardo poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energia słoneczną”, wynosi 112 210,00 zł. Środki Beneficjenta tj. Gminy Bardo wynoszą 37 790,00 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż 15 lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną. Lampy będą zamontowane w 4 sołectwach gminy Bardo tj. Dębowinie, Brzeźnicy, Laskówce i Opolnicy.

Wykonawcą zadnia jest firma „EL-Instal” Daniel Zmarlak z Ząbkowic Śląskich. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 30.09.2020 r.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz