Uchodźcy z Ukrainy w gminie Ciepłowody. Ilu ich pozostało i jak się integrują?

wtorek, 21.3.2023 16:32 1683

Minął rok od kiedy Rosja napadła zbrojnie na Ukrainę, a pierwsi uchodźcy zaczęli szukać schronienia między innymi w Polsce i w powiecie ząbkowickim. W gminie Ciepłowody pozostają 4 rodziny ukraińskie, które integrują się ze społecznością. 

- W kwaterach prywatnych (z danych wynikających ze złożonych wniosków o świadczenie 40 zł) w szczytowym punkcie przebywało w gminie Ciepłowody 21 osób, w tym 12 dzieci. Nie było zakwaterowania w pomieszczeniach przygotowanych przez gminę. Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę otrzymało 19 osób, wypłaciliśmy 29 świadczeń rodzinnych, posiłek dla jednego dziecka. W szczytowym punkcie w naszej placówce oświatowej uczyło się 6 dzieci, które mieszkały w kwaterach prywatnych - informuje Urząd Gminy w  Ciepłowodach. 

Także obecnie w lokalach gminnych nie ma zakwaterowanych uchodźców.  Osoby obywatelstwa ukraińskiego nie korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie w ZSP Ciepłowody uczy się 6 dzieci z 4 rodzin, które przebywają w kwaterach prywatnych.

- Ukraińskie dzieci uczęszczają do naszej szkoły i przedszkola. W  stopniu bardzo dobrym radzą  sobie z integracją i językiem polskim. Z naszych informacji wiemy o jednym przypadku zatrudnienia i pozytywnej integracji z polskim społeczeństwem - wyjaśniają urzędnicy z Ciepłowód.