Tylko jedna kandydatka chce uzupełnić wakat w Radzie Miejskiej Barda

czwartek, 13.4.2023 08:54 1648 0

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu zarządził na 28 maja tego roku wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bardzie w okręgu wyborczym nr 15, czyli sołectwie Grochowa . Było to konieczne, gdyż poprzedniemu radnemu Andrzejowi Czepierukowi wygaszono mandat w marcu tego roku.  W lutym tego roku zwyciężył on w naborze na stanowisko sekretarza gminy Bardo, zastępując Pawła Zielonkę, nie może więc być jednocześnie radnym. 

Do wyborów uzupełniających zarejestrowano tylko jeden komitet wyborczy:  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNA GNUTEK DLA GROCHOWEJ (KWW ANNA GNUTEK DLA GROCHOWEJ), którego pełnomocnikiem wyborczym, będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym jest: Andrzej Zbigniew Witek. Siedziba komitetu to Grochowa.  

Ponieważ zgłoszono tylko jedną kandydatkę do objęcia mandatu w Radzie Miejskiej w Bardzie, prawdopodobnie to ona zostanie nową radną, bez konieczności głosowania. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)