Tworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Złotym Stoku

piątek, 1.4.2016 11:07 846 0

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych duchem do przystąpienia do grupy, której celem jest utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Złotym Stoku.

Koordynatorką tego działania jest pani Helena Babis mieszkanka Złotego Stoku, która obecnie wraz z kilkoma mieszkańcami gminy jest słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłodzku. Z jej inicjatywy przy pomocy urzędu, tworzy się grupa mająca na celu organizację Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszej gminie.

Uniwersytety Trzeciego Wieku są dziś jedną z najpopularniejszych form edukacji osób, które ukończyły lub zbliżają się do ukończenia aktywności zawodowej, mają odchowane dzieci, a nawet wnuki. Mając na celu rozwój swoich zainteresowań oraz sprawności intelektualnej, a także wychodząc na przeciw potrzebom osób, które chcą aktywnie i twórczo spędzać czas wolny, zapraszamy wszystkich po 60 roku życia.

Uczestnictwo w zajęciach uniwersytetu umożliwi utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej, poczucie przynależności społecznej mieszkańców gminy i okolic oraz aktywizację intelektualną i społeczną ludzi w „złotym wieku".

W ramach uniwersytetu można będzie się spotykać, zawierać nowe znajomości, uczestniczyć w ciekawych zajęciach dostosowanych do zainteresowań uczestników.

Wszystkich zainteresowanych i chętnych do wspólnego spędzania czasu i poszerzania wiedzy zapraszamy do kontaktu pod nr  tel. 697 663 030 lub 748 164 159.

UM Złoty Stok

Dodaj komentarz

Komentarze (0)