To już koniec z „trzynastkami”

środa, 8.5.2024 09:12 326 0

Ponad 8,5 mln osób dostało od ZUS dodatkową wypłatę. Tylko na Dolnym Śląsku beneficjentów trzynastej emerytury było 664,8 tys. Dodatkowe, wypłacone w tym roku emerytury kosztowały budżet państwa 15,1 mld zł.

Podobnie jak w ubiegłym roku także i w tym, emeryci i renciści otrzymali trzynastkę w wysokości najniższej emerytury, która po waloryzacji wynosi 1780,96 zł brutto. Aby ją otrzymać, nie trzeba było składać żadnego wniosku. ZUS przyznał „13” i wypłacił automatycznie. 

- Wszystkie trzynastki już zostały przez nas wypłacone. Na konta Dolnoślązaków przelaliśmy prawie 670 tysięcy dodatkowych emerytur, w skali kraju wypłaty trafiły do ponad 8,5 mln osób - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. 

Wypłaty „13” na Dolnym Śląsku 

  • Oddział ZUS w Legnicy: 154 856
  • Oddział ZUS w Wałbrzychu: 232 114
  • Oddział ZUS we Wrocławiu: 257 889
  • Ilość wypłat RAZEM na Dolnym Śląsku: 644 859 

Według rzeczniczki, dodatkowe wypłaty seniorzy dostawali razem z właściwa emerytura lub rentą i dokładnie w takim samym terminie jak otrzymują standardowe wypłaty z ZUS, czyli 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. 

- Nasi klienci jak zawsze nie musieli nic zrobić żeby w kwietniu na swoim koncie mieć więcej pieniędzy – zapewnia Kowalska-Matis. 

Rzeczniczka wyjaśnia, że w przypadku renty rodzinnej, która jest dzielona między kilka uprawnionych do niej osób (np. wdowa i osierocone dziecko) przysługiwała tylko jedna trzynastka, która została podzielona na równe części dla wszystkich uprawnionych. Podobnie wyglądała sytuacja przy zbiegu prawa do świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową. Osobie uprawnionej wypłacona została tylko jedna trzynastka. 

- Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy trzynastkę wypłacał ZUS – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. 

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługiwało osobom, które 31 marca br. miały prawo do wypłaty emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.(PAP)

 

Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz

Komentarze (0)