Szkoła Podstawowa nr 3 z dofinansowaniem z programu Aktywna Tablica

środa, 6.7.2022 11:21 729 0

35 000 zł otrzymała Gmina Ząbkowice Śląskie na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach projektu Aktywna Tablica.

Ze środków zostaną zakupione:

  • dywan interaktywny Fly Sky,
  • mTalent Matematyka-Dyskalkulia, 
  • mTalent Percepcja słuchowa,
  • mTalent Autyzm,
  • mTalent Logopedia,
  • mTalent Percepcja wzrokowa, 
  • programy (gry) do dywanu interaktywnego – 4 zestawy liczące od 5 do 9 gier 
  • monitor interaktywny 65” z OPS (komputerem zewnętrznym)
  • laptop.

Wkład własny gminy wynosi 8 750,00 zł.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)