komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

sobota, 20 kwietnia 2019

Czeslawa, Agnieszki

Szkoła marzeń w Bardzie

poniedziałek, 5.11.2018 08:51 , komentarze: 0 , odsłony: 291
kategorie artykułu:

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do projektu ,,Szkoła marzeń w Bardzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie od 3 września 2018 do 31 lipca 2020 r.

Kryterium formalne: status ucznia/uczennicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku

Termin realizacji projektu:

 • rok szkolny 2018/2019
 • rok szkolny 2019/2020
 • bez ferii i wakacji
 • wrzesień i czerwiec bez zajęć projektowych

Terminy rekrutacji:

– I nabór na rok szkolny 2018/2019:  X – XI 2018 r.

– II nabór na rok szkolny 2019/2020: IX – X 2019 r.

Projekt „Szkoła marzeń w Bardzie” kierowany jest do uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku

Celem projektu jest wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych w szkole z nauk ścisłych i przyrodniczych do lipca 2020.

Formy wsparcia dla uczniów i uczennic:

 • Klasy I – III

– zajęcia matematyczno – przyrodnicze

– zajęcia j. angielskiego

– TIK z robotyką

– Logopedia

– Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

 • Klasy IV – VI

– zajęcia matematyczne

– zajęcia z bloku przyrodniczego ( przyroda, biologia, geografia)

– zajęcia z j. angielskiego

– zajęcia z j. francuskiego

– TIK z robotyką

– Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

– wycieczka do Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu

 • Klasy VII – VIII

– zajęcia matematyczne

– zajęcia z bloku przyrodniczego ( przyroda, biologia, geografia, chemia)

– zajęcia z j. angielskiego

– TIK z robotyką

– Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

– indywidualne doradztwo zawodowe

– udział w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Wrocławskim

 • Stypendia

Stypendia będą przyznawane uczniom/uczennicom biorącym udział w Projekcie, wyróżniającym się zdolnościami w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości. Każda klasa będzie miała określone dokładnie przedmioty, z których oceny wliczane będą do średniej.

Ilość stypendiów

W każdym roku realizacji projektu zostanie przyznanych 50 stypendiów dla uczniów klas V-VIII.

Kryteria przyznawania stypendium

Wnioskujący o stypendium uzyskał, przed wystąpieniem z wnioskiem o stypendium, na koniec roku szkolnego poprzedzającego złożenie wniosku średnią ocen z w/w przedmiotów na poziomie co najmniej 4,75 i uczestniczy w Projekcie w minimum 1 rodzaju zajęć rozwijających uzdolnienia z wymienionych wcześniej przedmiotów. W przypadku braku wystarczającej liczby wnioskujących, którzy osiągnęli w/w średnią, stypendium mogą uzyskać osoby z niższą średnią ocen.

Kolejność przyznawania stypendiów

 • osoby niepełnosprawne – w pierwszej kolejności,
 • pozostali uczniowie – wg wysokości osiągniętej średniej na świadectwie,
 • w przypadku wniosków o tej samej osiągniętej średniej ocen decyduje w udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a następnie kolejność wpływu wniosku.

Wysokość stypendium:

 • 100,00 zł miesięcznie

Wypłaty stypendium

Stypendium będzie wypłacane przez 10 m – cy 2018/2019 i przez 10 m – cy w roku 2019/2020 na podane przez rodziców konto bankowe. W tym roku wypłata stypendium będzie jednorazowa, w grudniu za  IX, X, XI, XII.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bardzie powoła Komisję Stypendialną, która zajmowała się będzie rozpatrywaniem wniosków oraz przyznawaniem stypendiów. Wszystkie informacje dotyczące stypendium będą zapisane w Regulaminie przyznawania stypendiów. Dokument w trakcie opracowania.

Formy wsparcia dla nauczycieli i nauczycielek:

W ramach Projektu nauczyciele wezmą udział w następujących szkoleniach:

 • Praca na platformach edukacyjnych – LMS, LCMC, LCS, Moodle,
 • Zastosowanie robotów edukacyjnych.

Formy wsparcia dla szkoły:

W ramach realizacji projektu zostaną zakupione:

 • tablice multimedialne – 6 sztuk,
 • rzutniki – 6 sztuk,
 • tablice magnetyczne – 8 sztuk,
 • laserowe urządzenia wielofunkcyjne  – 3 sztuki,
 • wyposażenie pracowni przyrodniczej – zestaw pomocy dydaktycznych,
 • wyposażenie 2 pracowni matematycznych – meble, tablice multimedialne, rzutniki, laptopy, pomoce dydaktyczne,
 • laptopy – 15 sztuk,
 • mobilna pracownia komputerowa ,
 • roboty edukacyjne – LEGO MINDSTORMS – 8 robotów,
 • maty do kodowania – 2 sztuki,
 • zestaw małych robotów szkolnych OZOBOTÓW – 6 robotów.

Zasady rekrutacji uczestników do projektu zostały szczegółowo opisane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Szkoła marzeń w Bardzie” dostępnym w szkole, u wychowawców klas oraz koordynatora szkolnego projektu .

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać u wychowawcy klasy.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa 23 listopada 2018 r.

Niezbędne informacje można uzyskać u:

 • wychowawców klas,
 • koordynatora szkolnego Pani Beaty Bujnowicz tel.: +48601436152 e-mail: szkomaba@wp.pl,
 • w Biurze Realizatora Projektu: Klasa 22

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie 57-256 Bardo ul. Polna 1.

w godzinach:

– poniedziałek 12.45 – 15.00

– wtorek 12:00 – 15.00

– środę 13.30 – 15.00

– czwartek 12.45 – 15.00

Rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu ,,Szkoła marzeń w Bardzie” prowadzona będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Koordynator szkolny projektu ,,Szkoła marzeń w Bardzie” Beata Bujnowicz

 

Wasze komentarze


piątek, 19.4.2019 14:58
1
piątek, 19.4.2019 11:48
czwartek, 18.4.2019 14:57
2
wtorek, 16.4.2019 21:25
poniedziałek, 15.4.2019 15:04
1
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ZGK Z?bkowice ?l.
ZGK Z?bkowice ?l.
CENTRUM MEBLOWE
CENTRUM MEBLOWE
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC