Sześć firm złożyło oferty na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S8 Ząbkowice Śląskie – Bardo

piątek, 22.12.2023 15:25 7477 9

Sześć firm złożyło oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S8 Ząbkowice Śląskie – Bardo o długości ok. 14 km. To czwarty z sześciu odcinków drogi ekspresowej pomiędzy Wrocławiem i Kłodzkiem. Trzy pierwsze są już w realizacji.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy GDDKiA ogłosiło 16 października br. W trakcie postępowania wpłynęło 428 pytań od wykonawców, na które udzieliliśmy odpowiedzi. Potencjalni wykonawcy pozyskane informacje mogli wykorzystać do optymalnego skalkulowania ofert. 

Teraz analiza ofert

Najniższa, złożona przez konsorcjum firm KOBYLARNIA i MIRBUD, ma wartość 378 471 000 zł. Najwyższą, na kwotę 548 728 316,18 zł, złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 496 065 356,70 zł. 

Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawcy. Głównym kryterium oceny ofert złożonych w przetargu będzie cena - 60 proc. Pod uwagę będą brane również pozacenowe kryteria jakości dotyczące przedłużenie okresu gwarancji jakości. 10 proc. za gwarancję dotyczącą ekranów wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze, a 30 proc. na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (w zakresie: konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, przyczółków, filarów, łożysk, izolacji wodoszczelnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, konstrukcji schodów i pochylni). 

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). 

MateriałyInformacja z otwarcia ofert S8 Ząbkowice Śląskie - Bardo
informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_korketa.pdf 0.04MB

Przebieg nowej drogi

Trasa o długości ok. 14 km, dla której decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) uzyskaliśmy 12 października 2021 r., zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie i Bardo. S8 będzie wykorzystywać przebieg drogi krajowej nr 8 w minimalnym stopniu, w przeważającej części na przecięciach z nią. 

W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Ząbkowice Śląskie Wschód na połączeniu z drogą wojewódzką nr 385 oraz Bardo na połączeniu z obecną DK8. Ponadto wybudowanych zostanie pięć mostów (w tym cztery pełniące również funkcje przejść dla zwierząt), siedem wiaduktów nad drogą ekspresową, wiadukt nad linią kolejową. Powstaną jeszcze dwa wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, które podobnie jak 10 z 12 zaplanowanych przepustów również będą pełnić funkcje przejść dla zwierząt.   

Cztery z sześciu odcinków S8

Realizację 87 km drogi ekspresowej pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem podzieliliśmy na sześć krótszych odcinków. Będzie przedłużeniem kończącego się na wysokości Magnic koło Kobierzyc odcinka S8. Trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. W przyszłości odcinek pomiędzy węzłami Kobierzyce i Łagiewniki Zachód będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu, wykorzystując w tym celu rezerwę w pasie dzielącym.   W maju br. Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji, który umożliwił nam rozpoczęcie procedury przetargowej na zaprojektowanie i budowę S8. 

14 grudnia br. podpisaliśmy umowy z wykonawcami na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S8 od Kobierzyc do Łagiewnik o długości 32,5 km. Odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne. Szczegóły znajdują się na naszej stronie TUTAJ

Przetarg na odcinek od Łagiewnik do Ząbkowic Śląskich (podzielony na dwa zadania) o długości 17,1 km planujemy ogłosić jeszcze w tym roku. 

W trakcie prac przygotowawczych jest jeszcze odcinek z Barda do Kłodzka, a ich efekt jest uzależniony od wyniku analiz połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku. Po zakończonych analizach wskażemy wariant preferowany dla którego złożymy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Zakończenie całej inwestycji (Wrocław – Kłodzko) i oddanie trasy do ruchu planowane jest w latach 2028-2033. W Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami. 

 

GDDKIA we Wrocławiu

Przeczytaj komentarze (9)

Komentarze (9)

Tak gwoli przypomnienia. piątek, 22.12.2023 20:20
Za POprzednich rządów Tuska wszystkie firmy budujące autostrady zbankrutowały.Kilkunastu przedsiębiorców...
Maciek piątek, 22.12.2023 23:24
To wymień te firmy które zbankrutowały?
adrack niedziela, 24.12.2023 13:13
np. Vistalex S.A.
aaa sobota, 23.12.2023 09:18
kilka artykułów sprzed 11 lat: https://forsal.pl/artykuly/702992,
plaga-upadlosci-wsrod-wykonawcow-autostr
ad-to-wina-gddkia.html https://wiadom
osci.onet.pl/warszawa/budowali-autostrad
y-teraz-bankrutuja-i-prosza-o-pomoc/tntb
9tk https://www.prawo.pl/biznes/masow
aaa sobota, 23.12.2023 09:21
Proszę wymień lepiej jedną firmę która otrzymała od rządu pieniądze...
X sobota, 23.12.2023 00:03
No ale ty żyjesz
franek sobota, 23.12.2023 13:28
ta droga powstaje dzięki posłowi Gwożdżiowi i Dworczykowi a nie...
Budzów niedziela, 24.12.2023 08:31
Droga powstani z naszego podatku
jakiś taki sobota, 23.12.2023 16:15
Ta droga nie powstaje . Zacznijmy od tego, że przez...