Święto Niepodległości w Bardzie

poniedziałek, 14.11.2022 07:39 500 0

Uroczystość obchodów Święta Niepodległości 11 Listopada w Bardzie zapadnie w pamięć uczestników, a  to za sprawą przepięknie przygotowanego występu patriotycznego w wykonaniu młodzieży z ZSP im. KEN w Bardzie w filią w Przyłęku oraz zespołu Wiolinek działającego przy CKiB w Bardzie, który zakończył uroczystości.

Zanim jednak odbył się występ, została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny poprzedzona przemarszem pocztów sztandarowych do wnętrza bazyliki. W tegorocznych uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe: ZSP im. KEN W Bardzie z filia w Przyłęku, Związku Sybiraków koło w Bardzie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie.

Na zakończenie, zostały złożone wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą, które w imieniu władz złożył Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Barbarą Strzelec, kierownicy jednostek oraz zastępca nadleśniczego Nadleśnistwa Bardo Śl. Roman Warzecha.

Serdecznie dziękujemy za przygotowanie dzisiejszej uroczystości pani Katarzynie Krzysińskiej oraz Pani Annie Bartkiewicz-Czaja.

 

UMiG Bardo

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)