Świetlica w Brodziszowie będzie miała nowe ogrzewanie– znamy wykonawcę

piątek, 8.10.2021 11:06 453 0

Gmina Ząbkowice Śląskie informuje, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana ogrzewania świetlicy wiejskiej w Brodziszowie za najkorzystniejszą uznano i wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

ZPHU INSTALUX MARCIN CZEKAJ
Jaworek 50
57-200 Ząbkowice Śląskie

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Wyboru dokonano zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2021r poz. 1129 t.j. ze zm./, ponieważ oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: ZPHU INSTALUX MARCIN CZEKAJ, Jaworek 50, 57-200 Ząbkowice Śląskie otrzymała najwyższą ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu oraz SWZ. Spełnia wymogi określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.
Umowa w sprawie udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wymiana ogrzewania świetlicy wiejskiej w Brodziszowie” zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ- Otwórz na nowej karcie

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)