Światowy Dzień Seniora

wtorek, 12.10.2021 09:52 274 0

W październiku jak co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seniora, który jest doskonałą okazją, aby promować dobre nawyki i praktyki zdrowotne  wśród naszych seniorów

Dni poświęcone seniorom stają się okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym osób starszych. Mądrość   i  doświadczenie życiowe osób starszych to szczególne nieocenione wartości a okres emerytury to najlepszy czas, by seniorzy mogli skupić się na sobie, swoich potrzebach i pasjach. Wiek dojrzały przestaje dziś oznaczać zniedołężnienie, a staje się kolejnym etapem życia, w którym osoby starsze mogą realizować swoje zamierzenia oraz rozwijać własne zainteresowania. Coraz częściej seniorzy poszukują nowych form aktywności i zaczynają uczęszczać do Klubów Seniora, Uniwersytetów III Wieku, do lokalnych stowarzyszeń lub angażują się w różne formy pracy zawodowej, często jako wolontariusze.

Czas ten określa się zazwyczaj jako jesień życia, złoty wiek lub trzeci wiek. Pamiętajmy, że „jesień życia” może mieć wiele pięknych odcieni i barw. Wystarczy aktywne zaangażowanie Seniorów wykorzystując ich ogromny potencjał, umiejętności, wolny czas, wiedzę i doświadczenie do pracy na rzecz środowiska lokalnego, integracji międzypokoleniowej, co korzystnie wpłynie na ich samopoczucie i sprawność psychofizyczną, jak również stanie się jednym  z czynników zapobiegających wycofywaniu się osób dojrzałych z życia społecznego.

W tym wyjątkowym Dniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich

składa wszystkim Seniorom naszego powiatu

najlepsze, najcieplejsze życzenia, a każdy dzień niech będzie czasem radości, satysfakcji, spełnienia, czasem aktywnym oraz  pełnym pasji

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)