Stypendia szkolne w gminie Ciepłowody

środa, 1.8.2018 11:18 678 0

Urząd Gminy Ciepłowody informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy składać do 15 września 2018 r. w Urzędzie Gminy.

  • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514 zł netto.
  • Do wniosku winne być załączone zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc sierpień.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy, ul. Kolejowa 3, pok. 2,3 lub pod adresem bip.cieplowody.pl w zakładce Środowisko naturalne/Wnioski do pobrania 

źródło: UG Ciepłowody

Dodaj komentarz

Komentarze (0)