Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego w sprawie budowy zbiornika Kamieniec Ząbkowicki na Nysie Kłodzkiej

piątek, 19.4.2024 10:20 4641 5

15 i 16 kwietnia 2024 roku odbyły się spotkania Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przedstawicielami Banku Światowego oraz Dyrekcją Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Obrady dotyczyły koncepcji budowy zbiornika wodnego Kamieniec Ząbkowicki na rzece Nysie Kłodzkiej.

Koncepcja budowy kolejnego wielofunkcyjnego zbiornika na Nysie Kłodzkiej powstała jeszcze w latach 70. XX w. Potrzebę jego powstania potwierdziły skutki Powodzi Tysiąclecia w 1997 r. Zbiornik Kamieniec Ząbkowicki pozwoli na znaczne zwiększenie pojemności retencyjnej oraz powiększenie rezerwy powodziowej kaskady istniejących już czterech zbiorników – Topola, Kozielno, Otmuchów i Nysa – jak również przyczynienie się do złagodzenia fali powodziowej na rzekach Odrze i Nysie Kłodzkiej.

Spotkania z przedstawicielami Banku Światowego dotyczyły planu budowy zbiornika wodnego Kamieniec Ząbkowicki w ramach przygotowywanego Projektu Budowa Odporności na Zmiany Klimatu w Gospodarce Wodnej. Ujęcie inwestycji w tym Projekcie zapewni jej finansowanie.

Główną funkcją zbiornika będzie poprawa ochrony przeciwpowodziowej w rejonie miejscowości Kamieniec Ząbkowicki na rzece Nysa Kłodzka oraz poniżej. Inwestycja odbędzie się z zachowaniem ciągłości morfologicznej koryta rzeki, która zostanie zapewniona poprzez budowę przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych. Prócz przeznaczenia przeciwpowodziowego, obiekt zabezpieczy również okoliczne tereny oraz dolinę Nysy Kłodzkiej przed skutkami suszy dzięki wyrównaniu w rzece niskich przepływów. 

Budowla stworzy też dogodne warunki do rekreacji wodnej i turystyki. Przewiduje się także funkcję energetyczną zbiornika i produkcję zielonej energii elektrycznej. Hydroelektrownie są najefektywniejszym źródłem energii odnawialnej na świecie. Energia wytwarzana przez elektrownie wodne jest kilkukrotnie tańsza niż w przypadku wykorzystywania paliw kopalnych. Powoduje niską emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń atmosferycznych, co przyczynia się do ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. Roczna produkcja energii w elektrowni wodnej zbiornika Kamieniec Ząbkowicki wynosić będzie ok. 5 GWh.

Budowa zbiornika Kamieniec Ząbkowicki wymagać będzie postawienia m.in. zapory czołowej, budowli zrzutowej, kanału zrzutowego, elektrowni wodnej, przepławki dla ryb, zapory bocznej Przyłęk i Dzbanów, polderów Przyłęk i Dzbanów, kanału potoku Studew, jak również budynków administracyjno-warsztatowych czy infrastruktury drogowej, mostowej, energetycznej, technicznej oraz wodno-kanalizacyjnej.

Przewidywany termin pozyskania dokumentacji oraz niezbędnych zgód i pozwoleń na budowę to 2026 rok. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2027 – 2030. 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Przeczytaj komentarze (5)

Komentarze (5)

Jola poniedziałek, 22.04.2024 09:35
Czy władze "naszego" kraju mają jakiekolwiek pieniądze? Czy będą zadłużać...
Na szczaw! niedziela, 21.04.2024 21:45
Ten jeszcze obecny niech szkło posprząta po terminie. Nawet nie...
Gość piątek, 19.04.2024 16:20
Czyli jednak burmistrz Czerniec mówił prawdę, że zrobił wszystko aby...
Dor sobota, 20.04.2024 10:25
Ciekawe czy Kowal będzie za budową zbiornika czy będzie mu...
Wnikliwy obserwator piątek, 19.04.2024 13:40
Mam pytanie, w Kamieńcu są mieszkania dla osób bezdomnych?...