S8 do Wrocławia coraz bliżej? Wpłynęły oferty od wykonawców na realizację odcinka z Kobierzyc do Łagiewnik

czwartek, 27.7.2023 18:29 17435 50

37 ofert wpłynęło w przetargach na zaprojektowanie i budowę trasy S8 pomiędzy węzłami:
- Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe,
- Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski,
- Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód.
Łączna długość tych trzech odcinków drogi ekspresowej S8 to 32,5 km.

Duże zainteresowanie i wiele pytań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na wyłonienie wykonawców w maju 2023 roku. Zainteresowanie było bardzo duże. W trakcie postępowań wpłynęło w terminie w sumie ponad 2,4 tys. pytań od wykonawców, na które udzielono odpowiedzi, by zainteresowani mogli w sposób prawidłowy sporządzić oferty.  W ramach postępowań przetargowych zorganizowano także spotkanie dla wykonawców, by przybliżyć przedmiot zamówienia w nowych uwarunkowaniach technicznych. To ze względu na fakt, że zamówienia te realizowane są w oparciu o nowe przepisy techniczno-budowlane (rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych z 24 czerwca 2022 r.), które weszły w życie we wrześniu 2022 roku. 

Analiza ofert

W przetargu na odcinek Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe wpłynęło 12 ofert.

Najniższa opiewała na kwotę 309 777 961,23 zł, a najwyższa na 437 731 498,24 zł. Budżet GDDKiA na realizację tego odcinka wynosi 516 867 857,14 zł.

Zaprojektowaniem i budową odcinka Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski zainteresowanych jest 12 wykonawców. Wartość najniższej oferty to 401 110 124,16 zł, a najwyższej 547 782 224,71 zł, przy budżecie wynoszącym 718 441 964,29 zł.

Na trzeci odcinek, Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód wpłynęło 13 ofert, od 355 614 319,9 zł do 521 392 153,70 zł. Kosztorys dla tego odcinka opiewał na 677 906 250,00 zł.

Komisje przetargowe przystępują do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawców. W każdym z przetargów zapisano takie same kryteria oceny ofert: cena (waga kryterium 60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające oraz konstrukcje wsporcze (20 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem tj. w zakresie: konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, przyczółków, filarów, łożysk, izolacji wodoszczelnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, konstrukcji schodów i pochylni (20 proc.). 

Podpisanie umów na realizacje inwestycji planowane jest w IV kwartale 2023 r. po zakończeniu postępowań przetargowych. Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą mieli za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie Projektuj i buduj w ciągu 39 miesięcy od podpisania umów, z wyłączeniem okresów zimowych. 

Co zostanie zbudowane?

W ramach tych zadań wybudujemy dwujezdniową drogę ekspresową, obiekty inżynieryjne, odwodnienie i oświetlenie drogi. Zamontowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne, a także zbudowane zostaną przejścia dla zwierząt. Wykonany zostanie również system zarządzania ruchem. 

Odcinek Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe o długości ok. 7,5 km, zostanie poprowadzony nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8 i przebiegać będzie przez tereny gminy Kobierzyce. Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Kobierzyce Północ - połączenie z DK8 i z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8 oraz Kobierzyce Południe - połączenie z drogą wojewódzką nr 346.  Pomiędzy węzłami, po obu stronach trasy, zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych Królikowice. Ponadto na odcinku wybudowane zostaną: estakada pełniąca również funkcję przejścia dla zwierząt, dwa mosty pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt, cztery wiadukty nad drogą ekspresową, wiadukt w ciągu drogi ekspresowej pełniący również funkcję przejść dla zwierząt, cztery przepusty w tym trzy pełniące również funkcję przejść dla zwierząt.

Odcinek Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski, o długości ok. 13,8 km, przebiegał będzie nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8 przez tereny gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka i Jordanów Śląski. Zaplanowano budowę węzła drogowego Jordanów Śląski - połączenie z obecną DK8 oraz drogami powiatowymi DP2075D i DP1989D. Ponadto na odcinku wybudowanych zostanie: pięć mostów pełniących również funkcję przejścia dla zwierząt, siedem wiaduktów nad drogą ekspresową, trzy wiadukty w ciągu drogi ekspresowej (w tym jeden pełniący również funkcję przejść dla zwierząt) oraz trzy przepusty pełniące również funkcję przejść dla zwierząt. 

 Odcinek Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód, o długości ok. 11,2 km, poprowadzony będzie nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8 i przebiegać będzie przez tereny gmin Jordanów Śląski i Łagiewniki. Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Łagiewniki Północ - połączenie z drogami krajowymi nr 8 i 39 oraz Łagiewniki Zachód - połączenie z drogą wojewódzką nr 384. Ponadto na odcinku wybudowane zostaną: dwa mosty pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt, cztery wiadukty nad drogą ekspresową, trzy wiadukty w ciągu drogi ekspresowej oraz sześć przepustów w tym pięć pełniących również funkcję przejść dla zwierząt.

S8 na południe

Docelowo droga ekspresowa S8 zostanie zrealizowana na 87-kilometrowym odcinku drogi od Wrocławia do Kłodzka. Będzie przedłużeniem kończącego się na wysokości Magnic koło Kobierzyc odcinka drogi AOW/S8. Trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. W przyszłości odcinek pomiędzy węzłem Kobierzyce Północ a węzłem Łagiewnikami Zachód będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu, wykorzystując w tym celu rezerwę w pasie rozdziału. Przetargi na kolejne odcinki, od Łagiewnik do Barda zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. W trakcie prac przygotowawczych jest jeszcze odcinek z Barda do Kłodzka, dla którego jeszcze nie został złożony wniosek o wydanie decyzji dotyczącej uwarunkowań środowiskowych. Dla tego odcinka kontynuowane będą prace projektowe po przeanalizowaniu połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku. Zakończenie całej inwestycji (Wrocław - Kłodzko) i oddanie trasy do ruchu planowane jest w latach 2028-2033.

W Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami.  

Inwestycja z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych

Budowa drogi ekspresowej powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Kalendarium

 • 8 września 2018 r. - podpisanie Aneksu do Programu Inwestycji zmieniającego koncepcję rozbudowy drogi krajowej nr 8 z drogi klasy głównej przyspieszonej (GP) na drogę ekspresową (S)
 • 24 września 2019 r. - podpisanie Rozporządzenia Rady Ministrów, w którym potwierdzono budowę drogi ekspresowej S8 pomiędzy Wrocławiem, a Kłodzkiem oraz budowę drogi ekspresowej S5 pomiędzy Sobótką, Świdnicą i Bolkowem
 • 21 kwietnia 2020 r. - posiedzenie Komisji oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (KOPI) dla odcinka Łagiewniki - Ząbkowice Śl. i Ząbkowice Śl. - Kłodzko - etap STEŚ,
 • 22 kwietnia 2020 r. - posiedzenie KOPI dla odcinka Wrocław - Łagiewniki - etap STEŚ,
 • 30 sierpnia 2021 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla odcinka Wrocław - Łagiewniki
 • 16 listopada 2021 r. - uzyskanie DŚU dla odcinka Łagiewniki - Ząbkowice Śl.
 •  12 października 2021 r. - uzyskanie DŚU dla odcinka Ząbkowice Śl. - Bardo
 •  22 czerwca 2022 r.  - posiedzenie ZOPI (Zespół oceny przedsięwzięć inwestycyjnych) dla odcinka Wrocław - Łagiewniki - etap Koncepcji programowej
 • 6 grudnia 2022 r. - posiedzenie KOPI dla odcinka Wrocław - Łagiewniki - etap Koncepcji programowej
 • 12 maja 2023 r. - podpisanie aneksu do Programu Inwestycji przez Ministra Infrastruktury i zabezpieczenie środków finansowych
 • 15 maja 2023 r. - skierowanie do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenia o postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S8 od Wrocławia (Kobierzyce) do Łagiewnik.

źródło: GDDKiA - oddział we Wrocławiu

Przeczytaj komentarze (50)

Komentarze (50)

w PiS-du! piątek, 28.07.2023 09:34
Kiełbasa wyborcza odgrzewana od 8 lat!
Jasiek niedziela, 24.09.2023 12:23
Kolego ! Co najmniej od 2006 roku! Później miała być...
Dzierżoniów czwartek, 03.08.2023 07:53
Tyle lat na to czekaliśmy
**** *** wtorek, 01.08.2023 17:08
Najniższa cena nie powinna być jedynym atutem w wygranej w...
lola czwartek, 27.07.2023 18:48
noo,postarali się /..by zamulić mózgownice i osiągnąć perfidny cel...tam gdzie...
J 23 czwartek, 27.07.2023 18:57
PiS to prawdziwi Polacy Katolicy uczciwo i jak sw.Mikolaj dający...
czwartek, 27.07.2023 21:13
Ty uważaj bo zawołam Brunnera.
Polak poniedziałek, 31.07.2023 15:45
Z PO budował Covec a 900 firm upadło.
Obywatel poniedziałek, 31.07.2023 15:48
Dokładnie, a budżet był tak niski że nie mogło...
Fikołek piątek, 28.07.2023 10:48
Zadam pytanie do znających temat-czy ci wszyscy co ubliżają...
Miro poniedziałek, 31.07.2023 09:06
A jednak się da i kasa na drogę jest ...
bbb niedziela, 30.07.2023 22:53
Ja bym od razu dał po 3 pasy
ToYa czwartek, 27.07.2023 20:11
Jeżeli to będzie ta sama firma która robi drogę w...
piątek, 28.07.2023 06:59
Takie foremki nie ma ja sprzętu, finansowania i wogóle podejścia...
piątek, 28.07.2023 06:45
Będzie tak, jak z maseczkami, respiratorami, promami , elektrownią itp...
piątek, 28.07.2023 07:00
Z płotem który według ryżego pokooorwienca miał nie postać na...
hh piątek, 28.07.2023 21:22
Ten płot w którym ostatnio przecięli i odgięli jedno przęsło,...
piątek, 28.07.2023 07:03
I tym.przekopem pływają większe jednostki?
xxx piątek, 28.07.2023 07:22
Nawet jak pływaja tylko kajaki to było warto bo nie...
piątek, 28.07.2023 08:02
Wg mości kłamcy cel był dużo bardziej ambitny niż kajaki....
piątek, 28.07.2023 10:00
Kto blokuje rozbudowę portu w Elblągu, tępy kołku? Gdzie mają...
piątek, 28.07.2023 10:30
Nie lubię inwektyw w dyskusji ale tym razem użyje twojego...
piątek, 28.07.2023 11:19
Tak, gość wyżej ma rację. JESTEŚ TĘPYM KOŁKIEM I TYLE!...
piątek, 28.07.2023 14:22
Brak swojej wiedzy w temacie starasz się ukryć wyzwiskami ...
aaa piątek, 28.07.2023 16:07
Najpierw piszesz "Brak swojej wiedzy w temacie starasz się ukryć...
piątek, 28.07.2023 16:29
Bo platfusom wolno wyzywać, ale innym już nie.
piątek, 28.07.2023 17:47
Coś się tobie pomyliło. Odpłacam pięknym za nadobne.
piątek, 28.07.2023 17:46
Uczę się od was.
Won sobota, 29.07.2023 19:55
Cały PiS i jego pisobolszewicy 32 km będzie budował przez...
sobota, 29.07.2023 07:07
Ale się roi tutaj od trolli masakra
ciekawe czwartek, 27.07.2023 23:49
Tak będzie ta droga zrealizowana czy wam się to podoba...
piątek, 28.07.2023 11:26
Jak mogło zabraknąć kasy, jak przetargi już są rozstrzygnięte. Jak...
Polak piątek, 28.07.2023 12:48
To dobrze.
Obywatel piątek, 28.07.2023 08:11
Budżet GDDKIA ponad pół miliarda zł.
Ile można gramolic się piątek, 28.07.2023 09:44
Czemu to tak długo wszytko trwa przecież ta droga to...
f piątek, 28.07.2023 00:45
W Ząbkowicach w obrębie inwestycji jest działka na której mają...
czwartek, 27.07.2023 20:10
39 miesięcy licząc od stycznia 2024 plus przestoje na miesiące...
czwartek, 27.07.2023 23:14
Ta droga miała już być wybudowana na euro 2012. A...
czwartek, 27.07.2023 23:16
Będą budować jak I linię metra w Warszawie... 70 lat
Ojtam czwartek, 27.07.2023 21:45
Ciekawe czy wybiorą najtańsza ofertę :) kto dostał w łapę
czwartek, 27.07.2023 22:47
Na szczęście nie Kucharski będzie decydował więc nie wybiorą największego
czwartek, 27.07.2023 22:27
Idą wybory to jak zwykle buduje się S8. No tak...
czwartek, 27.07.2023 22:42
Jak cię tyłek boli to sobie maścią posmaruj.
rak czwartek, 27.07.2023 21:55
co poeta miał na myśli 6 dni · TADEUSZ ROSS Jaka Ty jesteś, Polsko?...
czwartek, 27.07.2023 21:16
Ta droga będzie budowana z bilbordów Dworczyka ?
czwartek, 27.07.2023 21:40
ale do międzylesia rusek leśny zbuduje z bilbordów zalewskiej i
Obywatel czwartek, 27.07.2023 19:22
A w mieście dalej cuchnie...
czwartek, 27.07.2023 21:39
generalnie dolny śląsk to smierdząca zgnilizna...
czwartek, 27.07.2023 21:30
Dlaczego Dyrekcja Dróg otwiera oferty, jak wszędzie są banery, że...
czwartek, 27.07.2023 20:46
Panie Burmistrzu. Jeżeli zależy Panu na dobru Dzierżoniowa i jego...