Rynek pracy w powiecie ząbkowickim – jak wygląda w 2024? Gdzie znaleźć zatrudnienie?

piątek, 19.4.2024 16:31 3791

Pracodawcy na Dolnym Śląsku mają kłopoty z obsadzeniem niektórych stanowisk – braki kadrowe widoczne są przede wszystkim w oświacie, transporcie i branży logistycznej. W bieżącym roku praca w powiecie ząbkowickim czeka między innymi na nauczycieli, magazynierów i dostawców. Co warto wiedzieć o lokalnym rynku pracy? Sprawdź!

Bezrobocie a praca w województwie dolnośląskim

Początek roku i zimowe miesiące sprzyjają podwyższeniu poziomu bezrobocia na terenie całego kraju. Okresowo może wydawać się, że praca Kamieniec Ząbkowicki czy w innych miejscowościach woj. dolnośląskiego jest trudniej dostępna, szczególnie w przypadku zawodów powiązanych z pracą sezonową. Jest to jednak cykliczne zjawisko, które nie ma wpływu na branże niezwiązane choćby z ruchem turystycznym w regionie.

Czy bezrobocie 2024 na Dolnym Śląsku jest wysokie? Najnowsze szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podają wartość stopy bezrobocia w Polsce na poziomie 5,4% – bez zmian w stosunku do stycznia tego roku. Stopę bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim (na podstawie wstępnych danych dotyczących liczby osób bezrobotnych) oszacowano na 4,8%. W styczniu było to 4,7%, jednak np. praca Ziębice, praca Bardo czy zatrudnienie w innych miejscowościach w regionie nie powinna być z tego powodu dużo trudniej dostępna.

Co ciekawe, tegoroczny wskaźnik bezrobocia w kraju jest niższy o 0,2 pp. niż bezrobocie w lutym 2023, a niższy od obecnego wynik w tym miesiącu odnotowano ostatnio w 1990 roku. Według danych urzędów pracy najwięcej ofert zgłaszanych przez pracodawców dotyczy aktualnie stanowisk związanych z produkcją i pracami prostymi.

Jakich pracowników szukają dolnośląscy pracodawcy w 2024 roku?

Ze względu na duży deficyt kandydatów, praca w powiecie ząbkowickim czeka przede wszystkim na pracowników służb mundurowych. O znalezienie skierowanych do siebie ofert pracy nie powinni martwić się też przedstawiciele następujących profesji:

 • fizjoterapeuci i masażyści;
 • kierowcy samochodów ciężarowych;
 • magazynierzy;
 • operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych;
 • opiekunowie osób starszych;
 • pracownicy socjalni;
 • prawnicy;
 • spawacze.

Zgodnie z najnowszymi prognozami praca ma czekać również na nauczycieli (przedmioty ogólnokształcące, przedszkola, szkoły specjalne i oddziały integracyjne) i pracowników służby zdrowia (pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni).

W jakich zawodach trudniej o pracę na Dolnym Śląsku?

Prognozy Barometru Zawodów dla Dolnego Śląska na 2024 rok nie wskazują na zawody nadwyżkowe. Zdefiniowano jednak 134 zawody w równowadze popytu i podaży, w których praca w Bardo czy praca Ziębice jest mniej dostępna ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na pracowników bądź większą konkurencję podczas naboru do firm. Są to między innymi:

 • agenci ubezpieczeniowi;
 • betoniarze i zbrojarze;
 • dentyści;
 • ekonomiści;
 • geodeci i kartografowie;
 • listonosze i kurierzy;
 • recepcjoniści i rejestratorzy;
 • spedytorzy i logistycy;
 • technicy informatycy.

Praca dla Ukraińców i innych chętnych może być nieco trudniej dostępna także w takich zawodach jak animatorzy kultury i organizatorzy imprez, architekci krajobrazu, blacharze i lakiernicy samochodowi, cukiernicy, diagności samochodowi, filolodzy i tłumacze, floryści, fotografowie, fryzjerzy, kelnerzy i barmani, kosmetyczki, opiekunki dziecięce, pracownicy administracyjni i biurowi oraz pracownicy sprzedaży internetowej.

Praca w powiecie ząbkowickim – ile zarobisz na Dolnym Śląsku?

Praca w województwie dolnośląskim należy do najlepiej opłacanych w kraju. Dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny pozwalają stwierdzić, że wyższe przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 roku osiągnięto jedynie w województwie mazowieckim (9030 złotych brutto) i śląskim (8911 złotych brutto). Na Dolnym Śląsku przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw jest na poziomie 8678 złotych brutto.

Według GUS przeciętne zarobki Dolnoślązaków mieściły się w przedziale 5851-13 480 złotych brutto. Praca z najwyższymi wypłatami czeka w sektorze informacji i komunikacji, przemysłu oraz budownictwa – kolejno przeciętnie 13 480, 9524 i 8257 złotych brutto. Najmniej zarabia się w zakwaterowaniu i gastronomii, administrowaniu i działalności wspierającej oraz handlu i naprawie pojazdów samochodowych – 5851, 6141 i 7143 złotych brutto.