Ruszyła budowa obwodnicy Kłodzka

środa, 6.4.2016 13:39 1649 0

Ruszyły prace przygotowawcze związane z budową obwodnicy Kłodzka. Wykonawca przystąpił już do wycinki drzew kolidujących z realizacją tej inwestycji. Prowadzone są także prace geodezyjne. Droga ma być gotowa za dwa lata, a koszt jej realizacji to ponad 197 mln złotych.

Obwodnica Kłodzka połączy drogę krajową nr 8 z droga krajową nr 33. Wybudowany zostanie także łącznik do drogi krajowej nr 46. Powstanie w sumie 9 obiektów mostowych oraz 6 rond zlokalizowanych w ciągu obwodnicy. Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, co z pewnością będzie sporą ulgą dla kłodzczan, szczególnie tych mieszkających w budynkach znajdujących się w okolicach feralnego ronda Lwowskiego.

- Roboty będą prowadzone równolegle na łączniku, jak i na terenie obwodnicy – wyjaśnia Arkadiusz Nazarko, kierownik projektu GDDKiA w Opolu – W połowie kwietnia rozpoczną się roboty zasadnicze. Na teren realizacji inwestycji wprowadzony zostanie ciężki sprzęt – dodaje.

Przy ul. Wielisławskiej w Kłodzku zorganizowane zostało już zaplecze techniczne budowy wraz z węzłem betoniarskim oraz laboratorium wykonawcy i zamawiającego. Rozpoczęto także wycieknę drzew, a niebawem przesuwane będę linie energetyczne.

Na podstawie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej - przyp. red.), zajęte pod pas drogowy działki stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Dotychczasowym właścicielom przysługuje odszkodowanie za zajęte nieruchomości bądź ich części. Decyzję ustalającą jego wysokość wydaje Wojewoda Dolnośląski w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji ZRID.

- Wysokość odszkodowania określona jest na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez wojewodę. Wysokość odszkodowania uwzględnia koszt gruntu oraz wszystkich składników, które są z nim trwale związane tj. budynki, ogrodzenia, drzewa itp. - wyjaśniają przedstawiciele opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W Urzędzie Miasta oraz w Urzędzie Gminy w Kłodzku można także znaleźć broszurę zawierającą informacje dot. wykupu gruntów i odszkodowań.

Planowane zakończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie to I/II kwartał 2018 r.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)