komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

poniedziałek, 27 stycznia 2020

Przybysława, Anieli

Remont świetlicy w Jemnej, samochód dla OSP, inkubator przedsiębiorczości w Budzowie - budżet gminy Stoszowice na 2020 rok

piątek, 3.1.2020 14:57 , komentarze: 18 , odsłony: 3611
kategorie artykułu:

Rada Gminy Stoszowice podczas sesji wyjazdowej w piątek 27 grudnia przyjęła budżet gminy na 2020 rok. Na wydatki zaplanowano w nim ponad 10 milionów złotych, wśród inwestycji są m.in. remont świetlicy w Jemnej, samochód dla OSP, inkubator przedsiębiorczości w Budzowie. 

 

Kwota prognozowanych dochodów wynosi 29 339 037, 90 zł w tym dochody bieżące to 22 961 507, 90 zł i dochody majątkowe 6 377 530 zł.

Wydatki ogółem mają wynieść 3 778 010,98 zł, z czego wydatki bieżące to 22 088 208,55 zł, a wydatki majątkowe  10 689 802,43 zł.

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano deficyt w wysokości 3 438 973, 08 zł, z czego 2 500 000 zł to wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2 500 000 zł.

Na wydatki majątkowe gmina Stoszowice przeznaczy w 2020 roku 10 689 802,43 zł. W ramach zabezpieczonej kwoty realizowane mają być zadania: przebudowy dróg gminnych, budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie, rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego, kontynuacja rewitalizacji wieży widokowej w Grodziszczy, dofinansowanie odwiertów studni głębinowych, dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Stoszowicach.

W 2020 roku kontynuowany przedsięwzięciami będą: zakup gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej, remont pomieszczeń budynku urzędu.

W ramach wydatków związanych z funduszem sołeckim zaplanowano m.in. modernizację i przebudowę pomieszczeń w świetlicy w Jemnej, doposażenie OSP, uzupełnienie oświetlenia ulicznego, modernizację zaplecza kuchennego w świetlicy w Rudnicy. Zabezpieczono również środki na dokapitalizowanie spółki komunalnej „Wodociągi Srebrnogórskie”.

Najważniejsze wydatki majątkowe gminy Stoszowice w 2020 roku:

 • Dofinansowanie budowy studni głębinowych 20 000 zł

 • Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie 270 000 zł

 • Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385: 71 200 zł

 • Przebudowa nawierzchni dróg gminnych 1 000 000 zł

 • Wykonanie projektu organizacji ruchu 40 000 zł

 • Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu 100 000 zł

 • Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze 140 000 zł

 • Dotacja na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze” 784 900 zł

 • Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie 2 125 000 zł

 • Remont budynku Urzędu Gminy 30 000 zł

 • Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Stoszowicach 250 000 zł

 • Przebudowa i modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jemnej 120 000 zł

 • Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach 60 000 zł

 • Rewaloryzacja parku w Grodziszczu 70 000 zł

 • Rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego  1 150 000 zł

 • Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu 210 000 zł

 • Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu 8000 zł

 

 

Wasze komentarze

250 OOO zł Po jakiego...
piątek, 03.01.2020 23:17 autor: soltys
A kiełbasa wyborcza tzn gaz na wsi ,to poszła w
niedziela, 05.01.2020 22:57 autor: ja
kiedy wojt spelni swoie obiecanki wyborcze
sobota, 04.01.2020 12:48 autor: soltys
dlaczego niema nic na kulture
piątek, 03.01.2020 19:15 autor: organista
Kościół wystarczy.
sobota, 04.01.2020 08:26 autor: Organista 2
kosciul nie jest od kultury
sobota, 04.01.2020 12:37 autor: koscielny
Mam nadzieje , że chodzi tu między...
piątek, 03.01.2020 23:43 autor: GRODZISZCZE
Może rewitalizacja
piątek, 03.01.2020 22:10 autor: As
piątek, 24.1.2020 13:59
14
poniedziałek, 20.1.2020 08:57
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele