Rekordowa liczba wniosków w Ziębicach

sobota, 17.7.2021 11:00 215 0

Rekordowe zainteresowanie Mieszkańców Gminy Ziębice możliwością sfinansowania wymiany pieców ze środków unijnych. W ogłoszonym naborze w projekcie „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej” złożono w Ziębicach aż 226 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 6,270 mln zł.

Projekt finansowany jestze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Aktualnie prowadzona jest ocena wniosków, ale w związku z tak dużym zainteresowaniem właścicieli nieruchomości wymianą nieekologicznych starych pieców na nowe rozwiązania, Gmina Ziębice wspólnie z partnerem wiodącym, Gminą Ciepłowody, wystąpiły o zwiększenie przyznanej puli finansowej.

Źródło: FB Gmina Ziębice

Dodaj komentarz

Komentarze (0)