Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju

środa, 18.4.2018 11:17 1056

ul. W. Polskiego 23
57-320 Polanica-Zdrój
tel. 74 868 16 83
www.rst.ng.pl/ 

UWAGA!
RST to szkoła z własnym internatem! 

RST działa od 01.09.1996 r. kształcąc na poziomie technikum w zawodach:
- technik hotelarstwa,
- technik obsługi turystycznej: specjalizacja „Animacja czasu”
- technik żywienia i usług gastronomicznych. 

SZKOŁA JAKO JEDYNA W POWIECIE KSZTAŁCI W SPECJALIZACJI "Animacja czasu" 

WIĘCEJ INFORMACJI  na naszym fanpage'u - https://www.facebook.com/RST-Regionalna-Szko%C5%82a-Turystyczna-Technikum-im-Jana-Paw%C5%82a-II-334087130119366/ 

Dysponujemy doskonale wyposażoną bazą dydaktyczną i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Nasi nauczyciele są autorami programów nauczania i różnych opracowań, a także współautorami publikacji na rzecz rozwoju uczniów i edukacji zawodowej. 

Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki na  egzaminach maturalnych i zawodowych. Szkolenie zawodowe oparte jest o ścisłą współpracę z pracodawcami, w tym umowy o partnerstwie strategicznym z firmą promową UNITY LINE, firmą Rainbow oraz  Hotelem dr Irena Eris w Polanicy-Zdroju. 

Nasi uczniowie wyjeżdżają na staże zagraniczne.

Staże zawodowe organizowane były m.in. na Islandii (130 osób), w Grecji (120 osób), w Turcji (1 osoba), na Majorce (1 osoba), we Francji (60 osób), w Niemczech (40 osób), we Włoszech (40 osób), na Cyprze (10 osób), w Chorwacji (30 osób), w Austrii i Szwajcarii (15 osób), na holenderskich statkach turystycznych (50 osób) i na promach UNITY LINE (już ponad 1000 osób) – w sumie 1495 staży. Uczniowie RST realizowali również dwutygodniowe staże u pracodawców w regionie w ramach systemowego programu dolnośląskiego „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” - ponad 300 staży.

Sukcesy szkoły:

1/ w  ogólnopolskim rankingu PERSPPEKTYW w zawodzie technik hotelarstwa w 2016 r. szkoła uplasowała się na 1 miejscu, jako 1 z 22 placówek, w których egzamin zdało 100% uczniów,

2/ w rankingu dolnośląskich techników 2017 PERSPEKTYW, w którym bierze się pod uwagę łącznie wyniki matur,egzaminów i osiągnięcia w konkursach, RST uplasowała się na 32 miejscu, jako jedyna szkoła techniczna z powiatu,

3/ W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęliśmy realizację staży zawodowych w Irlandii w ramach Erasmus+ „Praktyczne szkolenie mistrzów na turystycznym rynku pracy”,

4/ w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęliśmy realizację z firmą Rainbow projektu „Animacja czasu wolnego – wsparcie uczniów Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju w kierunkach zgodnych z potrzebami pracodawców”,

5/ w roku szkolnym 2016/2017 szkoła wzięła udział w realizacji polsko-czeskiego mikroprojektu „Dobre jedzenie i muzyka – nasz wspólny język”,

6/ w 2018 r. - nasz uczeń zajął 5 miejsce w finale ogólnopolskiego autorskiego konkursu Roberta Sowy „Kulinarny Talent 2018”, który odbył się podczas 22 Międzynarodowych Targów Gastronomicznych EuroGastro 2018- 22.03.2018r. w Warszawie (startowało tylko 12 osób, wyłonionych przez Roberta Sowę i firmę Prymat podczas warsztatów pod hasłem "Przygotowanie do kariery" organizowanych w szkołach gastronomicznych na terenie całej Polski)

Inne osiągnięcia szkoły:

1/ w 2012 r.- zajęliśmy I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Szkoła dla rynku pracy” w kategorii hotelarstwo,

2/ w 2013 r.-zajęliśmy  I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Szkoła dla rynku pracy” w kategorii gastronomia,

3/ w roku szkolnym 2014/2015 w wojewódzkim konkursie na najlepszych uczniów w zawodach w subregionie wałbrzyskim – zajęliśmy I miejsce w zawodzie technik hotelarstwa, I miejsce w zawodzie technik obsługi turystycznej, III miejsce w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,

4/ w roku szkolnym 2014/2015 otrzymaliśmy wyróżnienie dla ucznia RST w ogólnopolskim konkursie gastronomicznym organizowanym przez Małopolską Szkołę Gościnności w Myślenicach,

5/ w roku szkolnym 2015/2016 otrzymaliśmy wyróżnienie dla dwóch uczniów RST w międzynarodowym konkursie gastronomicznym organizowanym przez Małopolską Szkołę Gościnności w Myślenicach,

6/ w roku szkolnym 2015/2016 otrzymaliśmy nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Francuskie menu” organizowanym przez Intermarche – warsztaty dla 12 osób o wartości 5 tysięcy zł;

7/ w roku szkolnym 2016/2017 zdobyliśmy tytuł laureata II stopnia przez dwie uczennice w 7 edycji ogólnopolskiego konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy...” organizowanego przez IPN we współpracy z Muzeum Katyńskim (w konkursie wzięło udział około 600 osób),

8/ w roku szkolnym 2016/2017 uzyskaliśmy tytuł laureata przez nauczycielkę Panią Danutę Droździk w konkursie IPN dla nauczycieli i wykładowców „Polska. Węgry. 1956” na scenariusz lekcji lub tematycznych poświęconych tej problematyce i otrzymanie nagrody w postaci udziału w objazdowym konwersatorium na Węgrzech w październiku 2016r.,

9/ w roku 2017. - uzyskaliśmy tytuł „Zadowolony konsument” nadawany przez Europejskie Centrum Wspierania Marketingu,

10/ w roku 2017 - uzyskaliśmy Certyfikat „Laur Społecznego Zaufania” przyznanego przez Instytut Badania Marki,

11/ w 2017 r. - uzyskaliśmy Certyfikat Poufności przyznawanego przez Europejskie Centrum Wspierania Marketingu;

12/ w 2017 r. - uzyskaliśmy Certyfikat „Szkolny Klub Wolontariatu” przyznawanego przez Studium Prawa Europejskiego,

14/ 2017r. - otrzymaliśmy statuetkę Polanickiego Niedźwiedzia za promocję miasta Polanica-Zdrój,

15/ w 2017 r. - wzięliśmy udział w Projekcie „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – pierwsza runda współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20120;

16/ w 2018 r. - uzyskalismy Certyfikat „Lider Bezpiecznej Pracy” przyznawanego przez Instytut Badań Marki,

17/ w 2018 r. - uzyskalismy Certyfikat „Bezpieczna Placówka Oświatowa”  przyznawanego przez Instytut Badań Marki,