RAPORT o stanie gminy Ząbkowice Śląskie za 2023 rok. Zobacz, co zostało zrobione

poniedziałek, 24.6.2024 09:17 731 1

W czwartek 20 czerwca 2024 Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich jednogłośnie wyrazili wotum zaufania i udzielili absolutorium burmistrzowi Marcinowi Orzeszkowi. 
Sprawozdanie burmistrz Ząbkowic Śląskich przedstawił w formie prezentacji, w której omówił dochody i wydatki gminy oraz najważniejsze zrealizowane inwestycje.

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

poniedziałek, 24.06.2024 11:54
Panie burmistrzu oby tak dalej!