Przyznano środki na dokumentacje remontu drogi od dk8 do Sulisławic i nowego zbiornika między ulicami Żeromskiego i Powstańców Warszawy

czwartek, 31.3.2022 14:09 1876 4

W czwartek 31 marca odbyła się LIX Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich, podczas której radni podjęli szereg uchwał, m.in. o przyznaniu środków na dokumentacje remontu drogi od dk8 do Sulisławic i nowego zbiornika między ulicami Żeromskiego i Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich.

 

 

Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich  zadecydowali o korzystnej zmianie w dotacjach na prace przy zabytkach. Nowością w przyjętej uchwale jest możliwość dofinansowania prac przy zabytkach nie tylko wpisanych do Rejestru Zabytków, ale także znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Informacja o naborze wniosków zostanie opublikowana w późniejszym terminie, po uprawomocnieniu się uchwały.

Dobra wiadomość dla opiekunów zwierząt: przyjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi umożliwi m. in. Mieszkańcom - właścicielom zwierząt bezpłatne wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się pod nr tel. 74 8 165 364.

Do budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie wprowadzone zostały dwa ważne zadania:

 • pomoc finansowa dla Powiatu Ząbkowickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku od „ósemki” do Sulisławic (60 000 zł);
 • wykonanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego w dolinie potoku Zatoka (135 000 zł): między ul. Żeromskiego a Powstańców Warszawy planuje się budowę zbiornika, który będzie pełnił funkcję przeciwpowodziową, retencyjną, przeciwpożarową oraz rekreacyjną, pow. lustra wody w zbiorniku ok. 1 ha, objętość 12 tys. m3.

Zwiększono środki finansowe na następujące zadania:

 • budowę ścieżek rowerowych w Gminie Ząbkowice Śląskie (zwiększenie o 50 000 zł) - w ramach zadania powstanie trasa o całkowitej długości 2,3 km wraz z przeszkodami w formie urządzeń terenowych; pętla wybudowana będzie na terenie obejmującym część lasku za nieczynnym odkrytym basenem aż do tzw. wojskówki;
 • rozbudowę monitoringu miejskiego – nowe kamery (zwiększenie o 60 000 zł);
 • konserwację rowu Braszówka w Pawłowicach (zwiększenie o 30 000 zł) – dzięki temu rów – na długości ok. 70 mb. będzie odmulony i udrożniony w celu sprawnego odprowadzania wód opadowych  i gruntowych.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z dnia 24.02.2022 r. oraz 18.03.2022 r.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich Panią Izabelę Lisowską (projekt nr 1).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (projekt nr 2).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2022 (projekt nr 3).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego (projekt nr 4).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Publicznemu w Ząbkowicach Śląskich (projekt nr 5).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych ze złożami: „Kluczowa”, „Brodziszów I” oraz „Brodziszów- Kłośnik” (projekt nr 6).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Ząbkowicach Śląskich oraz wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Publicznym w Ząbkowicach Śląskich (projekt nr 7).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok (projekt nr 8). 
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
Przeczytaj komentarze (4)

Komentarze (4)

czwartek, 31.03.2022 14:40
a jaka będzie funkcja rekreacyjna? lodowisko?
czwartek, 31.03.2022 14:45
niby sporty wodne
czwartek, 31.03.2022 14:11
"Zbiornik wodny między ul. Żeromskiego a Powstańców Warszawy będzie pełnił...
czwartek, 31.03.2022 14:40
to nie fejk, naprawdę to przegłosowali