Przedstawiono wyniki rankingu "Perspektywy 2024". Jak wypadły licea i technika z naszego powiatu?

piątek, 12.1.2024 15:06 2907 8

Po raz 26. przygotowano zestawienie najlepszych polskich liceów i techników Perspektywy 2024. W rankingu analizowano wyniki 1431 z 2246 liceów i 1231 z 1755 techników w całej Polsce. Kryterium "wejścia" do plebiscytu spełniały szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

- Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu - wyjaśniają organizatorzy.

- Od 26 lat z satysfakcją pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć – mówi Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych i kierownik Rankingu Liceów i Techników. - I nie chodzi tylko o czołową piętnastkę najlepszych liceów oraz dziesiątkę najlepszych techników, które honorujemy podczas gali rankingu. Z tabel, które publikujemy, można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, która spada, a która wspina się coraz wyżej. Mamy w tegorocznym zestawieniu tradycyjnych prymusów i liczne grono zupełnie nowych liderów. Szczerze podziwiamy szkoły od lat utrzymujące wysoką formę, ale szczególnie się cieszymy, gdy w czołówce rankingu pojawiają się „nowi”, bo to dowód, że wytrwała praca nauczycieli i uczniów przynosi wspaniałe efekty, że wciąż są w polskich szkołach ambitni pedagodzy, którym chce się pracować.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczył profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

- Wszyscy należymy do szkoły, szkołę współtworzymy i za nią odpowiadamy, ponieważ szkoła interesuje i angażuje na pewnym etapie życia każdego z nas. To sprawia, że stanowi kluczowy, a zarazem niezmiernie wrażliwy składnik życia państw i społeczeństw – podkreśla prof. Koziołek, apelując zarazem by tworzyć wpływowe lobby zatroskanych stanem polskiej edukacji.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych). Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Zapis transmisji na żywo z Gali XXVI Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 można obejrzeć poniżej:

Które szkoły najlepsze w kraju i województwie?

Najlepsze licea w naszym kraju to:
1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, które zwyciężało w kilku poprzednich plebiscytach;
2. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
3. XIII LO w Szczecinie

Najlepsze technika w naszym kraju to:
1. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, w poprzednim plebiscycie 4. miejsce
2. Technikum Mechatroniczne nr 1 im. P. Drzewieckiego w Warszawie, zwycięzca poprzedniego plebiscytu
3. Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie

Najlepsze licea na Dolnym Śląsku to:
1. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
2. Akademickie LO PWr we Wrocławiu
3. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Najlepsze technika na Dolnym Śląsku to:
1. Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie we Wrocławiu
2. Technikum (ZSE-T) w Jeleniej Górze
3. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu

Jak wypadły szkoły z powiatu ząbkowickiego?

W rankingu liceum 40. miejsce w województwie i 654. lokatę w kraju zajęło LO im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich. W ostatnich 3 latach plasowało się na 778. (2023), 577. (2022) i 483. (2021) pozycji w Polsce. Na 82. pozycji w województwie uplasowało się LO (SP im. Hipolita Cegielskiego) w Ziębicach. W kraju zajęło miejsce poza pierwszym tysiącem szkół.

W rankingu techników 50. lokatę w województwie zajęło Technikum (ZSP im. H. Cegielskiego) w Ziębicach, a na 60. miejscu uplasowało się Technikum (ZSZ im. St. Staszica) w Ząbkowicach Śląskich. Dokładne miejsca w kraju nie są znane, wiadomo jedynie, że są to miejsca poza czołową "500-tką".

Z całością rankingu zapoznać się można TUTAJ.

 

opr. doba.pl na podstawie danych rankingu Perspektywy 2024

Przeczytaj komentarze (8)

Komentarze (8)

Szparag poniedziałek, 15.01.2024 18:26
Mniej fizyki,chemii,matematyki,biologii,geogra
fii w szkole.Taka będzie nowa szkoła. Neolewactwo twierdzi...
Były radny sobota, 13.01.2024 06:33
A może jakiś komentarz PAŃ I PANÓW PROFESORÓW , czy...
Absolwent sobota, 13.01.2024 15:49
Tak, młodzież chodząca do naszych szkół jest inna. W szkołach...
Były radny środa, 17.01.2024 06:18
To znaczy że wystarczy przeprowadzić do Wrocławia i nasze dzieci...
sobota, 13.01.2024 16:22
Dla przykładu w Dzierżoniowie babcie nastanowisku dyrektorek szkół trzymają...
niedziela, 14.01.2024 14:29
Mowa o burmistrz I dyrektorce prawie z siedmioma dekadami na
sobota, 13.01.2024 17:08
Przez przypadek ujawniono dokument w instytucie Willego Brandta że...
Maja piątek, 12.01.2024 16:52
Proszę sobie sprawdzić jakie są kryteria naboru do najlepszych szkół....