Przedstawiciele Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Złotym Stoku. Jaka jest sytuacja Ukraińców, którzy rok temu schronili się w gminie?

czwartek, 16.3.2023 15:43 814

Do Złotego Soku przyjechali  pracownicy organizacji RANDSTAD działającej w imieniu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, żeby rozpoznać, jaka jest sytuacja uchodźców z Ukrainy. Przypomnijmy, że według danych z kwietnia 2022 roku gmina Złoty Stok była w czołówce gmin na Dolnym Śląsku, które instytucjonalnie przyjęły najwięcej uchodźców na 10 tysięcy mieszkańców.  Sprawdziliśmy, ilu ukraińskich uchodźców rok po rozpoczęciu wojny nadal przebywa w gminie Złoty Stok i jak sobie radzą.  

9 marca burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk spotkała się w Urzędzie Miejskim z pracownikami organizacji RANDSTAD działającej w imieniu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR – agencja ONZ). Organizacja ta prowadzi na terenie Polski monitoring sytuacji uchodźców. Zadaniem pracowników RANDSTAD jest zbieranie informacji o ochronie uchodźców poprzez przeprowadzenie ankiet z wszystkim zakwaterowanymi w gminie obywatelami Ukrainy.

- Zebrane informacje pozwolą na lepsze zrozumienie obywateli Ukrainy i zapewnienie im odpowiednich usług. Oczywiście wszystkie dane są anonimowe i zbierane są w sposób uniemożliwiający ich identyfikację bez zgody osób zainteresowanych. Osoby znajdujące się szczególnie w trudnej sytuacji, zostaną zakwalifikowane do wsparcia finansowego z budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wsparcie takie umożliwi bezpieczniejszy powrót uchodźców do domu, już po zakończeniu wojny - informuje Urząd Miejski w Złotym Stoku. 

Uchodźcy do gminy Złoty Stok zaczęli przybywać już w pierwszych tygodniach wojny.  Najwięcej obywateli Ukrainy przebywało w gminie 18 marca 2022 roku. Łącznie 152 osoby w tym 69 dzieci. W budynkach instytucjonalnych  (przygotowanych przez gminę) najwięcej osób było w dniach od 15.03 do 17.03.2022 r.  - 132 osoby w tym 59 dzieci.  U osób prywatnych najwięcej było dniach  od 27.04 do 4.05.2022 r.   - 43 osoby, w tym 20 dzieci. 

Po 12 miesiącach wojny na Ukrainie w gminie Złoty Stok pozostaje cztery razy mniej uchodźców niż w szczytowym momencie zaraz po jej wybuchu. Na 27 lutego 2023 roku było ich 39, w tym 13 dzieci.  W budynkach instytucjonalnych przebywa  36 osób, w tym 13 dzieci, natomiast u osób prywatnych przebywają 3 osoby dorosłe.

 - Obecnie 6 dzieci chodzi do szkoły, w tym 3 osoby uczą się zdalnie w szkole ukraińskiej. Najszybciej uczą się języka polskiego dzieci uczęszczające do przedszkola. Integracja dzieci szkolnych jest jednak słaba.  Jeśli chodzi o osoby dorosłe, integracja również jest słaba. Obecnie 5 osób pracuje, w tym 2 osoby na ½ etatu, 1 osoba jest na stażu - informują złotostoccy urzędnicy.