Przebudują kanalizację na Powstańców Warszawy - gmina szuka wykonawcy

środa, 13.9.2017 09:41 2934 5

Gmina Ząbkowice Śląskie szuka wykonawcy zadania "Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie", które ma zakończyć problem z odpływem wód opadowych w okolicach ul. Powstańców Warszawy i Świerkowej. 

Grafika autorstwa radnego Wojciecha Maja, który interpelował w sprawie usterek w wykonaniu nawierzchni na ul. Jasnej i Świerkowej. Więcej TUTAJ.


 Zadanie ma na celu budowę obejścia niedrożnego odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śl. 

- Dzięki tej inwestycji woda w rejonie ulicy Powstańców Warszawy oraz ulicy Świerkowej, między innymi z rejonu sądu oraz stacji benzynowej będzie odprowadzana szybciej i skuteczniej - zapewniają urzędnicy. 

Termin składania ofert upływa 20 września b.r. o godz. 10:00. Roboty mają być zakończone do 8 tygodni od podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

 

Planowana sieć kanalizacji deszczowej umożliwi obejście niedrożnego odcinka kolektora deszczowego i odprowadzenie wód opadowych z przyległych terenów poprzez rów, który zostanie częściowo zarurowany. Obejście niedrożnego odcinka kanalizacji deszczowej zostanie wykonane z rur kamionkowych. Miejscem włączenia nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej jest istniejący kolektor, znajdujący się w poboczu ul. Powstańców Warszawy. Wody opadowe będą odbierane przez istniejące i nowozaprojektowane wpusty deszczowe, a następnie odprowadzane kanałem do głównego kolektora. Przy krawędzi jezdni zostanie wykonany ściek uliczny z kostki kamiennej. Przejście nowoprojektowanego kolektora deszczowego przez drogę powiatową zaprojektowano w technologii bezwykopowej, co pozwoli na nienaruszenie jej konstrukcji.

Po wykonaniu projektowanej sieci przewiduje się odbudowę wszystkich nawierzchni do stanu istniejącego.

 

Przeczytaj komentarze (5)

Komentarze (5)

.. czwartek, 14.09.2017 10:44
PWM .SP ZOO da rade
środa, 13.09.2017 16:00
Boże widzisz i nie grzmisz, co oni wyprawiają?
Mieszkaniec. środa, 13.09.2017 15:38
A co z ulicą na osiedlu Letnimi,po każdych opadach ogromne...
Jasne środa, 13.09.2017 14:40
Na ul. Jasnej, przy bloku nr 9 też po każdym...
Ząbkowiczanin środa, 13.09.2017 10:27
nowa nawierzchnia...wcześniej ktoś tego nie mógł zaplanować??