Przebudowano drogę gminną w Ciepłowodach. Powstały nowe miejsca postojowe

piątek, 23.12.2022 13:15 879 0

 Gmina Ciepłowody ukończyła kolejną inwestycję. Przebudowana została gminna droga wewnętrzna, a konkretnie ulica Szkolna w Ciepłowodach. W ramach inwestycji wykonano nowe warstwy konstrukcyjne wraz z nową nawierzchnią bitumiczną oraz miejsca postojowe przy obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepłowodach oraz Żłobka Gminnego.

Wykonano nową infrastrukturę towarzyszącą:
• sieć wodociągową,
• sieć kanalizacji sanitarnej,
• sieć kanalizacji deszczowej,
• sieć kablową oświetlenia ulicznego wraz lampami LED.

Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu pozyskanych przez Gminę z funduszy zewnętrznych z :
• Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
• Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gm. Ciepłowody

Dodaj komentarz

Komentarze (0)