Przebudowa dw382 Świdnica - Paczków. Które odcinki zostaną przebudowane w naszym powiecie?

wtorek, 5.12.2023 13:06 6408 3

Zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami”, którego inwestorem jest Dolnośląska Służba  Dróg i Kolei, ma potrwać trzy lata. Inwestycja ma kosztować 105 891 240,87 zł i być realizowana w systemie zaprojektuj wybuduj, Które odcinki dw 382 zostaną przebudowane w powiecie ząbkowickim?

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 odcinkami od Świdnicy do Paczkowa przewidziana jest do realizacji w terminie od 03.07.2023 r. do 03.07.2026 r. Zadanie obejmuje przebudowę 15 odcinków drogi, z czego 7 odcinków na terenie powiatu ząbkowickiego: począwszy od odcinka Piława Górna-Kluczowa, dla którego rozpoczęcie prac planowane jest w III kwartale 2024 r. do odcinka Byczeń-Paczków (do granicy województwa dolnośląskiego), dla których termin realizacji planuje się od I kwartału 2025 r.

Oprócz 3 odcinków przebudowy zlokalizowanych na terenie powiatu świdnickiego - pozostałe odcinki poprzedzone są wykonaniem prac projektowych obejmujących m.in. projektowanie obiektów mostowych na odcinkach : Kamieniec Ząbkowicki-Byczeń (most na cieku Budzówka), Byczeń -Paczków (Bartniki, most na Grzmiącej oraz Pomianów, most na Młynówce).

W chwili obecnej prowadzone są roboty budowlane na terenie powiatu świdnickiego, na odcinku Boleścin-Grodziszcze, a na terenie powiatu dzierżoniowskiego prowadzone są prace przygotowawcze (wycinka drzew kolidujących z przebudową) poprzedzające przebudowę odcinka Mościsko-Nowizna.

 Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 382 odcinkami w celu dostosowania drogi wojewódzkiej do wymagań technicznych i użytkowych właściwych dla klasy G poprzez m.in. podniesienie standardu konstrukcji jezdni do obciążenia osią pojazdu o dopuszczalnym nacisku 115kN/oś oraz poprawę oznakowania. Dla  odcinków w zakresie rozbudowy oprócz wzmocnienia konstrukcji jezdni, zakłada się poszerzenie na łukach poziomych, poprawę istniejącej infrastruktury  drogowej związanej z odwodnieniem pasa drogowego, oznakowaniem poziomym i pionowym oraz elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

Zdenerwowany kierowcy wtorek, 05.12.2023 20:26
Organizacja prac to jakiś żart, szczególnie na odcinku Mościsko Dzierżoniów....
wtorek, 05.12.2023 19:57
Pomiędzy Boleścinem a Grodziszczem to totalna amatorka. Tempo prac pozostawia...
Kierowca wtorek, 05.12.2023 18:27
Tempo przebudowy mostu koło Kamieńca jest niesamowite, zorganizowany objazd po...