Problem z dojazdami uczniów do szkół średnich. Burmistrz Złotego Stoku zaprasza na konferencję m.in. posłów i samorządowców

wtorek, 12.9.2023 15:12 1190 4

W czwartek 14 września w Złotym Stoku odbędzie się briefing prasowy dotyczący problemu dojazdów dzieci i młodzieży do szkół ponadpodstawowych w pobliskich miastach powiatowych i powrotów do domów po lekcjach. 

- 20 uczniów z naszej gminy nie ma możliwości zakupu biletu miesięcznego na przejazdy autobusami przewoźników publicznych bądź prywatnych. Zauważę, że sprawa kłopotu z dojazdami uczniów do placówek edukacyjnych oraz komunikacji międzypowiatowej jest niezwykle ważna, również z tego względu, że  co roku powtarza się w wielu gminach w Polsce. Organizowane przeze mnie spotkanie ma stać się okazją do zapoczątkowania współpracy w tej dziedzinie, a w konsekwencji doprowadzenia do rozwiązania problemu, z którym boryka się młodzież ze Złotego Stoku i gmin ościennych uczęszczająca na lekcje w szkołach w Kłodzku i Ząbkowicach Śląskich. Jestem zdeterminowana, aby pomóc tym uczniom, ale w ogóle mieszkańcom pozbawionym możliwości przemieszczania się komunikacją zbiorową pomiędzy gminami i powiatami,  i liczę na Państwa wsparcie - mówi burmistrz Złotego Stoku, Grażyna Orczyk.

Poniżej kilka kluczowych kwestii dotyczących tego problemu:

  1. Brak regularnych połączeń autobusowych: w wielu małych gminach brakuje regularnych połączeń komunikacyjnych, co sprawia, że uczniowie i ich rodzice muszą szukać alternatywnych środków transportu, takich jak samochody prywatne, co nie zawsze jest możliwe i bezpieczne.

  2. Nieodpowiednie godziny kursowania autobusów: często godziny kursowania środków komunikacji publicznej nie są dostosowane do godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć w szkołach, co powoduje dodatkowe trudności dla uczniów i ich rodziców.

  3. Problem komunikacji międzygminnej: często komunikacja między sąsiednimi gminami jest niewystarczająca albo w ogóle jej brakuje, co utrudnia mieszkańcom dostęp do ważnych instytucji, takich jak urzędy, placówki medyczne, edukacyjne czy kulturalne -  brak dojazdu z większości wiosek.

  4. Słaby system komunikacji wewnętrznej pomiędzy sąsiadującymi powiatami w zakresie planowania usług transportowych: często brakuje skoordynowanego działania i współpracy w zakresie organizacji transportu publicznego, co prowadzi do dublowania się niektórych linii i braku innych.

  5. Brak informacji: w wielu gminach brakuje jasnej i dostępnej informacji o dostępnych środkach transportu publicznego, rozkładach jazdy czy cenach biletów.

  6. Wydaje się być zasadnym utworzenie państwowych firm przewozowych, np. obejmujących działaniem kilka powiatów, których zadaniem stanie się zapewnienie powszechnej komunikacji publicznej wspieranej dotacjami rządowymi.  

W obliczu tych wyzwań ważne jest, aby lokalne władze, mieszkańcy, władze powiatowe, wojewódzkie, krajowe oraz prywatni i samorządowi przewoźnicy wspólnie pracowali nad rozwiązaniem tych problemów.

Liczymy na Państwa zainteresowanie naszymi działaniami w tym zakresie oraz pomoc w rozwiązaniu problemu wykluczenia komunikacyjnego, a w szczególności ograniczeniami uniemożliwiającymi bezpieczny dojazd uczniów do szkół w miastach powiatowych. 

Z poważaniem

Grażyna Orczyk

 Burmistrz Złotego Stoku

 

Szanowny Panie Premierze,

MINISTROWIE, PARLAMENTARZYŚCI

MARSZAŁKOWIE, STAROSTOWIE, BURMISTRZOWIE, WÓJTOWIE

PRZEWOŹNICY SAMORZĄDOWI I PRYWATNI

RODZICE, UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,

MIESZKAŃCY, PRZEDSIĘBIORCY

MEDIA

 

Złoty Stok, podobnie jak wiele innych małych gmin Subregionu Wałbrzyskiego, boryka się z wykluczeniem komunikacyjnym. Problem ten dotyczy mieszkańców wielu gmin, którzy nie mogą dostać się do lekarzy, urzędów, banków, chcących pojechać na zakupy, czy załatwić codzienne życiowe sprawy.

W ostatnich latach szczególnie mocno dotyka uczniów dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych w Kłodzku i Ząbkowicach Śl. Uczniowie dojeżdżający do szkół ponadpodstawowych w Kłodzku mają możliwość skorzystania z oferty jedynego, prywatnego przewoźnika, który nie gwarantuje sprzedaży biletów miesięcznych dla wszystkich uczniów. W bieżącym roku szkolnym ponad 20 uczniów dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych z gmin: Paczków, Złoty Stok oraz Kłodzko zostało pozbawionych możliwości wykupienia biletu. Od czasu likwidacji wszystkich kursów autobusu PKS SA w Kłodzku, mieszkańcy, a w szczególności uczniowie z naszych gmin mają ograniczone możliwości komunikacyjne.

Narastający od lat problem ograniczenia ilości biletów miesięcznych oferowanych przez prywatnego przewoźnika oraz przepełnienia busów, powinien stanowić wyzwanie dla wielu zainteresowanych podmiotów.

Nie można przerzucać odpowiedzialności na burmistrzów, wójtów, którzy nie są powołani i zobowiązani do zorganizowania transportu publicznego, tak wewnątrz powiatu, jak i między powiatami. Nie można pozostawić rodziców i uczniów samych sobie!!!

Ustawa Prawo oświatowe nakłada na wójtów obowiązek dowożenia dzieci do szkół podstawowych. Niestety, żaden przepis polskiego prawa nie nakłada obowiązku zorganizowania transportu młodzieży do szkół ponadpodstawowych. Brak wskazania organu dopowiedzianego za to zadania pozostawia uczniów, rodziców oraz samorząd gminny bez jakiejkolwiek pomocy. Największe trudności występują na granicach powiatów i województw.

W europejskim państwie młodzież musi mieć zapewniony bezpieczny, wygodny transport do szkół średnich.

Rozwiązanie tego problemu wymaga podjęcia dialogu z władzami rządowymi, samorządowymi, przewoźnikami, uczniami i ich rodzicami, dyrekcjami i organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe oraz z przewoźnikami.

Nierentowność linii autobusowych, brak kierowców, brak w naszych powiatach szkół kształcących kierowców, niedostateczna flota busów i autobusów, rozrzucenie przystanków autobusowych i konieczność ponoszenia opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników, liczne koncesje, czy zezwolenia, wymagania kwalifikacyjne dla kierowców busów przewożących ponad 8 osób, liczne koszty obciążające przedsiębiorców prowadzących działalność transportową, to tylko niektóre argumenty podnoszone przez branżę transportową.

W gminie Złoty Stok od czasu powodzi w 1997 r. zlikwidowane zostało jedyne połączenie kolejowe do stacji w Kamieńcu Ząbkowickim. Od lat nie funkcjonuje żadna komunikacją publiczna umożliwiająca dotarcie do stacji, czy powrót z miasta wojewódzkiego. Kilka lat temu zlikwidowane zostały linie autobusowe  umożlwiające dojazd do Wrocławia - stolicy województwa. Wielu nie stać na wynajęcie prywatnego samochodu.

Branża transportowa wymaga systemowego i stałego wsparcia tak, aby w XXI wieku młodzież mogła pobierać naukę w szkołach powiatowych, a nogi nie były jedynym środkiem transportu.

Z podziwem patrzymy na organizację transportu i kwestie związane z budową, remontem i bieżącym utrzymanie dróg u  naszego południowego sąsiada, w Czeskiej Republice, czy bogatą sieć publicznych i prywatnych połączeń komunikacyjnych. Do małej wioski Bila Voda w Czeskiej Republice, sąsiadującej ze Złotym Stokiem, każdego dnia przyjeżdża i odjeżdża 10 autobusów komunikacji publicznej, pierwszy przejazd jest o godz. 5.00 rano, a ostatni po 20.00 wieczorem. Koszt biletu z Bilej Vody do Jesenika, na około 42 kilometrowej trasie, wynosi 45-48 koron, tj. ok. 8 zł.

 

Wobec powyższego zwracamy się o szybkie działania systemowe, które umożliwiłyby rozwiązanie tego problemu.  

W załączeniu lista podpisów. 

Korespondencję proszę kierować na adres:

Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku

Rynek 22

57-250 Złoty Stok 

lista poparcia do pobrania

 

Lista osób zaproszonych:

1.    Michał Dworczyk- poseł  na Sejm RP
2.    Monika Wielichowska – poseł na Sejm RP
3.    Wojciech Murdzek – poseł na Sejm RP  
4.    Marcin Gwóźdż – poseł na Sejm RP
5.    Ireneusz Zyska – poseł na Sejm RP
6.    Tomasz Siemoniak – poseł na Sejm RP
7.    Izabela Katarzyna Mrzygłocka  - poseł na Sejm RP
8.    Agnieszka Dziemianowicz – Bąk – poseł na Sejm RP
9.    Aleksander Szwed – senator
10.   Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – senator
11.   Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego     
12.   Grzegorz Macko - Wicemarszałek Województwa
13.   Marcin Krzyżanowski  - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
14.   Tymoteusz Myrda - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
15.   Krzysztof Maj - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

RADNI SEJMIKU: Urząd Marszałkowski
1.    Stanisław Jurcewicz  
2.    Zbigniew Szczygieł

BURMISTRZOWIE
1.    Burmistrz Ząbkowic Śl. – Marcin Orzeszek    (Radni Rady Miejskiej)
2.    Burmistrz Barda – Krzysztof Żegańsk            (Radni Rady Miejskiej)
3.    Burmistrz Ziębic – Mariusz Szpilarewicz        (Radni Rady Miejskiej)
4.    Wójt Ciepłowód – Łukasz Białkowski              (Radni Rady Gminy)
5.    Wójt Stoszowic  - Paweł Gancarz                    (Radni Rady Gminy)
6.    Burmistrz Kamieńca Ząbk. – Marcin Czerniec (Radni Rady Miejskiej)
7.    Burmistrz Kłodzka – Michał Piszko                 (Radni Rady Miejskiej)
8.    Wójt Gminy Kłodzko – Zbigniew Tur                (Radni Rady Gminy)
9.    Burmistrz Paczkowa – Artur Rolka
       Gminy Powiatu Kłodzkiego:
1.    Duszniki  - Zdrój
2.    Kłodzko
3.    Kudowa - Zdrój
4.    Nowa Ruda
5.    Polanica - Zdrój
6.    Bystrzyca Kłodzka
7.    Lądek - Zdrój
8.    Międzylesie
9.    Radków
10.   Stronie Śląskie
11.   Szczytna
12.   Lewin Kłodzki
13.   Nowa Ruda.

STAROSTOWIE
1.  Maciej Anwiżyn – starosta kłodzki oraz Zarząd i radni Rady Powiatu   
2.  Roman Fester – starosta ząbkowicki oraz Zarząd i  radni Rady Powiatu

PRZEWOZNICY:
1.  PKS Kłodzko
2.  RYCERZ Paczków
3.  RICARDO Kłodzko
4.  MUNDI Ziębice
6.  A-VISTA. Wynajem Autobusów i Busów Kłodzko

oraz media

 

Przeczytaj komentarze (4)

Komentarze (4)

mieszkaniec wtorek, 12.09.2023 18:39
Grażynko 9 lat Cie ten problem jak i inne w...
desant środa, 13.09.2023 08:58
zapewne część uczniów ma już prawo jazdy wystarczy wynająć dla...
Lidia czwartek, 14.09.2023 10:58
Ja to bym limuzynę wynajęła chory na głowę człowieku
desant czwartek, 14.09.2023 15:11
stać miasto na wypasiony park to może stać tez na...