komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

niedziela, 15 września 2019

Albina, Nikodema

Prawidłowe usytuowanie stert i stogów

środa, 21.8.2019 09:33 , komentarze: 0 , odsłony: 327
kategorie artykułu:

W związku z zaobserwowanym wzrostem usytuowania stert, stogów, na terenie powiatu zabkowickiego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich prowadzi akcję informacyjną dotyczącą prawidłowego usytuowania stert i stogów.

Celem akcji jest ograniczenie skutków oraz ilości pożarów stert.

 

W przypadku podpaleń będzie trudno ograniczyć ilość, ale skutki i koszty prowadzonych akcji ratowniczych można ograniczyć poprzez właściwe przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez samych rolników.

Dobrze usytuowana sterta słomy w znaczny sposób zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru na inne obiekty oraz uprawy rolne.

Okres letni jest to czas wzmożonych prac polowych. Co roku notuje się wówczas wzrost liczby pożarów w gospodarstwach rolnych. Głównymi powodami tych zdarzeń są zachowania niebezpieczne ludzi, głównie używanie ognia otwartego (palenie tytoniu) oraz brak przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych.

Niebezpieczeństwo pożarowe wynikające ze składowania materiałów palnych w postaci stert słomy bez zachowania wymaganych przepisami prawa odległości od sąsiednich obiektów dotyczy głównie łatwości swobodnego rozprzestrzeniania się pożaru i możliwości zajęcia swym zasięgiem terenu i obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Powstałe zadymienie, otwarty ogień i promieniowanie cieplne ograniczają lub wręcz uniemożliwiają ewakuację osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu powstałego pożaru.

Zasady usytuowania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozdział 10

Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych

§ 41.1.Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

 

1) stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;

2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;

3) ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;

4) zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;

5) zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

6) przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

7) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.

3. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.

§ 42.1.Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2lub kubatury 5 000 m3.

2.Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1) od budynków wykonanych z materiałów:

a) palnych - 30 m,

b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;

2) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;

3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;

4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;

5) od lasów i terenów zalesionych - 100 m;

6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

3.Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

4.Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

§ 43.Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl. w związku z pracami polowymi związanymi ze stogowaniem słomy zaleca przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

PRAWIDŁOWE SKŁADOWANIE PŁODÓW ROLNYCH UCHRONI CIĘ PRZED POŻAREM !!!!!

 

opracował:

st.sekc.inż.Bartłomiej Prorok

 

Wasze komentarze

środa, 11.9.2019 14:00
środa, 11.9.2019 08:43
Prywatna Poradnia Podologiczna
Prywatna Poradnia Podologiczna
CENTRUM MEBLOWE
CENTRUM MEBLOWE
Praca na GoWork
Praca na GoWork
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa