komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

niedziela, 9 sierpnia 2020

Romana, Ryszarda

Prawidłowe usytuowanie stert i stogów

środa, 21.8.2019 09:33 , komentarze: 0 , odsłony: 614
kategorie artykułu:

W związku z zaobserwowanym wzrostem usytuowania stert, stogów, na terenie powiatu zabkowickiego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich prowadzi akcję informacyjną dotyczącą prawidłowego usytuowania stert i stogów.

Celem akcji jest ograniczenie skutków oraz ilości pożarów stert.

 

W przypadku podpaleń będzie trudno ograniczyć ilość, ale skutki i koszty prowadzonych akcji ratowniczych można ograniczyć poprzez właściwe przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez samych rolników.

Dobrze usytuowana sterta słomy w znaczny sposób zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru na inne obiekty oraz uprawy rolne.

Okres letni jest to czas wzmożonych prac polowych. Co roku notuje się wówczas wzrost liczby pożarów w gospodarstwach rolnych. Głównymi powodami tych zdarzeń są zachowania niebezpieczne ludzi, głównie używanie ognia otwartego (palenie tytoniu) oraz brak przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych.

Niebezpieczeństwo pożarowe wynikające ze składowania materiałów palnych w postaci stert słomy bez zachowania wymaganych przepisami prawa odległości od sąsiednich obiektów dotyczy głównie łatwości swobodnego rozprzestrzeniania się pożaru i możliwości zajęcia swym zasięgiem terenu i obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Powstałe zadymienie, otwarty ogień i promieniowanie cieplne ograniczają lub wręcz uniemożliwiają ewakuację osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu powstałego pożaru.

Zasady usytuowania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozdział 10

Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych

§ 41.1.Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

 

1) stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;

2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;

3) ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;

4) zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;

5) zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

6) przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

7) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.

3. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.

§ 42.1.Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2lub kubatury 5 000 m3.

2.Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1) od budynków wykonanych z materiałów:

a) palnych - 30 m,

b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;

2) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;

3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;

4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;

5) od lasów i terenów zalesionych - 100 m;

6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

3.Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

4.Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

§ 43.Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl. w związku z pracami polowymi związanymi ze stogowaniem słomy zaleca przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

PRAWIDŁOWE SKŁADOWANIE PŁODÓW ROLNYCH UCHRONI CIĘ PRZED POŻAREM !!!!!

 

opracował:

st.sekc.inż.Bartłomiej Prorok

 

Wasze komentarze

piątek, 7.8.2020 14:53
czwartek, 6.8.2020 15:12
środa, 5.8.2020 15:19
środa, 5.8.2020 15:17
wtorek, 4.8.2020 14:37
1
poniedziałek, 3.8.2020 15:16
poniedziałek, 3.8.2020 11:07
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa