Praca w OHZ Kamieniec Ząbkowicki

wtorek, 20.2.2024 13:27 610

OFERTA  PRACY 

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Spółka z o.o.

przyjmie do pracy: 

PRACOWNIKA DO OBSŁUGI    KRÓW W OBORZE WOLNOSTANOWISKOWEJ

    

Miejsce pracy:   OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ SPÓŁKA z o.o. –

                                              STARCZÓW  17  

Rozpoczęcie pracy:    OD ZARAZ!

 

Forma kontaktu: 

Oferty CV prosimy przesyłać na adres:

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim

Plac Kościelny 1   57-230 Kamieniec Ząbkowicki 

Telefon    668 313 174

Lub mailem:   sekretariat@ohz-kamieniec.pl

 

 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

 Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000075325, kontakt sekretariat@ohz-kamieniec.pl, tel. (48)748173214, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko pracownika do obsługi zwierząt. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez okres do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko podane wyżej, lecz nie dłużej niż do końca następnego roku kalendarzowego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

.................................................................

(data i podpis kandydata do pracy)