Powstanie chodnik w Kluczowej – ogłoszenie o przetargu

wtorek, 12.10.2021 09:57 154 0

Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania publicznego pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Kluczowa”.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie na podstawie posiadanej przez Zamawiającego uproszczonej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - robót budowlanych polegających na budowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Kluczowa


Droga przewidziana do przebudowy w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem to droga wojewódzka nr 382, zlokalizowana na działce nr 98/1;201;208 w miejscowości Kluczowa w gminie Ząbkowice Śląskie. Jest to droga łącząca miejscowość Ząbkowice Śląskie i Dzierżoniów o nawierzchni bitumicznej z poboczami ziemnymi. Początek projektowanych robót km 0+000 (kilometraż lokalny) znajduje się w km 41+600 drogi wojewódzkiej 382 na działce nr 98/1. Koniec opracowania km 0+668,95 w km 42+268,95 drogi wojewódzkiej 382 na działce nr 201.

 

Termin składania ofert: 28.10.2021 godz. 10:00

Szczegóły zamówienia:BIP Urzędu Miejskiego- Otwórz na nowej karcie

Dodaj komentarz

Komentarze (0)