Ponad 970 000 złotych na pomoc DPS-om w powiecie ząbkowickim

piątek, 20.11.2020 10:21 1521 2

Powiat ząbkowicki otrzymał dwa granty z unijnych środków na pomoc dla Domów Pomocy Społecznych w czasie epidemii COVID-19.  Pierwsza dotacja ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19, druga przeznaczona jest na wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS. Łącznie to ponad 971 tysięcy złotych. 

fot. pixabay

 

„Wsparcie Dolnośląskich DPS“

Powiat Ząbkowicki otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS“, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wysokość udzielonego wsparcia wynosi 774.300,00 zł.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska. Do beneficjentów projektu należą: DPS w Ząbkowicach Śląskich, DPS dla przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich, DPS w Ziębicach oraz DPS w Opolnicy.

Termin realizacji grantu: 21.10.2020 – 31.12.2020 r.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Ponadto powiat otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dofinansowanie uzyskane w ramach projektu przeznaczone jest na wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS. Wysokość uzyskanego wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich wynosi 49.949,04 zł, dla Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach 63.780,98 zł, dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy 83.370,77 zł.

Okres realizacji projektu trwa od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

piątek, 20.11.2020 14:18
Czy te DPS sa panstwowe czy prywatne???
niedziela, 22.11.2020 19:16
wszystkie są jednostkami prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe