Ponad 3 miliony złotych na zakup niskoemisyjnych autobusów. Gmina Ziębice podpisała umowę

czwartek, 6.6.2024 11:00 719 0

16 maja  roku gmina Ziębice podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja: E1.1.2. Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy [autobusy]), zakupu niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych, realizowanych bezpośrednio przez gminę Ziębice jako organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup 3 niskoemisyjnych autobusów transportu zbiorowego, spełniających europejskie standardy emisji spalin Euro VI, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz działania promocyjne.

Zakupione autobusy będą w całości niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim oraz niedosłyszących i niedowidzących. Wybrany typ napędu (diesel) gwarantuje efektywność kosztową oraz wymaganą niską emisję zanieczyszczeń powietrza i hałasu.

Celem głównym projektu jest rozwój zrównoważonego, bezpiecznego i odpornego systemu transportowego zapewniającego odpowiednią obsługę potrzeb gospodarki i społeczeństwa w Gminie Ziębice. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu oraz przeciwdziałanie i zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

Wartość całkowita przedsięwzięcia 4.226.280,00 PLN
Wartość kwalifikowalna przedsięwzięcia 3.375.795,00 PLN
Wsparcie 3.038.215,50 PLN

 

UMiG Ziębice

Dodaj komentarz

Komentarze (0)