Ponad 3 miliony dla powiatu na doposażenie pracowni i przebudowę obiektów szkół średnich

środa, 28.4.2021 15:59 2169 6

Powiat ząbkowicki otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2013-2020. To największy projekt inwestycyjny w szkołach zawodowych powiatu ząbkowickiego.

 

 Wartość projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” wynosi 3 607 076,41 zł, a wartość uzyskanego dofinansowania 3 038 426,26 zł.

Zakres projektu obejmuje działania inwestycyjne poprawiające warunki nauczania w szkołach zawodowych Powiatu Ząbkowickiego tj. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica (ZSZ) w Ząbkowicach Śl. (technikum i szkoła branżowa I stopnia), w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego (ZSP) w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa I stopnia) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) w Ząbkowicach Śl.(szkoła branżowa I stopnia i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy).

W szczególności zakres projektu obejmuje:

1) doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych (ZSZ, ZSP i SOSW) w narzędzia TIK i inne pomoce dydaktyczne oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych;

2) stworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez:
– adaptację hali warsztatów szkolnych na pracownie branży mechanicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach,

– przebudowę obiektów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach na potrzeby pracowni branży gastronomicznej, oraz doposażenie w niezbędny sprzęt (maszyny, urządzenia i narzędzia, (w tym TIK) oraz inne pomoce dydaktyczne następujących pracowni zawodowych tj.:
– pracowni branży informatycznej (ZSZ),
– pracowni ekonomicznej (ZSZ),
– pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie (ZSZ),
– pracowni branży samochodowej (ZSZ),
– pracowni budowlanej (ZSZ),
– pracowni branży mechanicznej (ZSP),
– pracowni branży gastronomicznej(ZSP),
– pracowni branży informatycznej (ZSP),
– pracowni ślusarskiej (SOSW);

3) dostosowanie szkół do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez:

– wyposażenie wszystkich szkół w mobilne zestawy i oprogramowanie do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (do wykorzystania w zindywidualizowanej ścieżce kształcenia, nauczaniu indywidualnym lub przy kształceniu specjalnym)

– wykonanie toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowanych w budynku głównym i budynku warsztatów szkolnych oraz podjazdu (pochylni) dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich,

– kompleksowe dostosowanie obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Ząbkowicach Śląskich dla osób z niepełnosprawnością ruchową obejmujące budowę 2 wind osobowych, dostosowanie 2 toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową i likwidację pozostałych barier architektonicznych.

Realizacja projektu rozpocznie się w maju tego roku,  a zakończy się w grudniu 2022 r.

- Cieszę się, że kolejny projekt będzie realizowany dla naszych uczniów. Jest to największy projekt inwestycyjny realizowany w naszych szkołach i znacznie poprawi infrastrukturę edukacyjną  – podsumował Roman Fester, starosta ząbkowicki.

 

Przeczytaj komentarze (6)

Komentarze (6)

środa, 28.04.2021 18:53
Dzięki PISowi powiat Ząbkowicki stanie na nogi
czwartek, 29.04.2021 10:19
chyba dzięki Unii Europejskiej!
vit czwartek, 29.04.2021 01:56
Obajtek sprzedał pałac?
czwartek, 29.04.2021 07:22
Dzięki pisowi to zadłużenie tego kraju będą spłacać ze...
czwartek, 29.04.2021 10:05
Ty nie masz pojęcia o ekonomii ,idż ty do rzeżnika...
Były uczeń środa, 28.04.2021 20:19
ZSP2 jedna z najgorszych szkół w której się uczyłem i...