komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

poniedziałek, 26 października 2020

Lucjana, Ewarysta

Policja, straż miejska i straż pożarna o bezpieczeństwie na sesji Rady Ziębic

czwartek, 3.10.2019 10:25 , komentarze: 11 , odsłony: 3641
kategorie artykułu:

 26 września w Ratuszu Miejskim odbyła się XII sesja Rady Miejskiej, której tematem przewodnim  było bezpieczeństwo mieszkańców gminy Ziębice. Wśród zaproszonych gości byli: nadkom. mgr inż. Jacek Bednarski – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich, st. asp. Michał Adamczyk – pełniący obowiązki Komendanta Policji w Ziębicach, Ryszard Nowak – prezes Gminnego Zarządu OSP, Zygmunt Bielawski – komendant gminny OSP, Radosław Wolny – komendant Straży Miejskiej. Na sesję przybyli także radni powiatowi: Andrzej Regner, Piotr Pęcak, Robert Szwarc oraz Kazimierz Piątkowski. Z inicjatywą omówienia podczas sesji Rady Miejskiej tematów bezpieczeństwa wystąpił burmistrz Mariusz Szpilarewicz, który podkreślił, że bardzo zależy mu na tym, aby radni mieli możliwość zapoznania się z informacjami o funkcjonowaniu służb i mogli bezpośrednio porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary bezpieczeństwa gminy i powiatu.

 

     Nadkom. Bednarski przedstawił radnym informacje statystyczne dotyczące ilości przestępstw dokonywanych na terenie gminy, procenta wykrywalności oraz zatrzymania podejrzanych. Prezentowane dane odnosiły się do minionego – 2018 roku. Obraz działania policji na terenie gminy, jak zaznaczył zastępca komendanta, zawiera pewne mankamenty, nad którymi nowy komendant policji w Ziębicach będzie pracował. Za nieocenioną uznano pomoc mieszkańców w kwestii poszukiwania podejrzanych. Nie obyło się bez pytań i wniosków radnych. Radny Koprowski prosił o częstsze patrole na ulicach, ponieważ bardzo często kierowcy przekraczają dopuszczalną prędkość. Progi zwalniające to nie jedyne i nie najlepsze wyjście w takiej sytuacji – argumentował radny. Przewodniczący komisji budżetowej Wacław Iskra pytał o możliwość finansowania dodatkowych etatów dla policjantów z budżetu gminy. "Panie radny, jeśli gmina ma takie chęci i możliwości to ja nie widzę żadnych przeszkód. Możemy się spotkać i przedyskutować pańską propozycję" – odpowiadał nadkom. Bednarski. Obaj komendanci otrzymali od przewodniczącego komisji bezpieczeństwa zaproszenie na jedno z kolejnych posiedzeń komisji.

 

Powołany przez burmistrza 3 września na stanowisko komendanta Straży Miejskiej Radosław Wolny zabierając głos dziękował policji za udaną współpracę. W roku 2018 wspólnych patroli straży i policji było tylko 57. Na dzień 26 września 2019 r. takich patroli odbyło się już 101. Straż Miejska w Ziębicach realizuje wiele zadań nałożonych na nią przez ustawodawców. Do takich działań należy zaliczyć: kontrole gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki ściekowej, nakładanie mandatów oraz grzywien, konwoje na zlecenie gminy Ziębice czy obsługę monitoringu miejskiego. Jak zaznaczył nie wszyscy mieszkańcy widzą potrzebę utrzymywania formacji jaką jest straż miejska. Nie wszyscy, także obecni na sesji byli zadowoleni z jej działań. Ale istnieją rezerwy, które da się wykorzystać.

 

Punkt obrad zamykał Ryszard Nowak, który podsumowywał pracę Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2018 r. na terenie gminy Ziębice funkcjonowało 15 jednostek OSP, z tego dwie jednostki (OSP Henryków i OSP Lubnów) w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na dzień 31.12.2018 r. liczba członków OSP wynosiła 366 osób. Cztery jednostki posiadają drużyny młodzieżowe: Lubnów, Niedźwiedź, Czerńczyce i Głęboka. Prezes Gminnego Zarządu OSP zwrócił też uwagę, że w Ziębicach istnieje tymczasowy posterunek PSP. Zwracając uwagę na sprawy finansowe należy zauważyć, że ze względu na ilość jednostek finanse na zakupy sprzętu strażackiego dla poszczególnych jednostek są bardzo małe. Radni pytali, czy obecnie istniejący system jest funkcjonalny? Czy nie można byłoby np. połączyć poszczególnych jednostek i tym samym poprawić ich funkcjonowanie? "Ochotnicze Straże Pożarne działają jako stowarzyszenia, dlatego gmina nie może ingerować w działalność tych podmiotów" - tłumaczył prezes Ryszard Nowak. Prezes zapewnił, że możliwość łączenia poszczególnych jednostek istnieje, jednak musi być podjęta przez strażaków.

 

Burmistrz Ziębic podziękował gościom za przedstawienie danych na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Ziębice. Urząd Miejski w porozumieniu z policją, strażą miejską oraz jednostkami OSP podejmuje działania prowadzące do poprawy efektywności działania służb. "Zależy nam na poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców, jest to jedno z naszych podstawowych zadań" - powiedział Mariusz Szpilarewicz. Poinformował o kolejnych dofinansowaniach dla jednostek OSP w Gminie Ziębice. Trzy z nich otrzymają w najbliższych dniach dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z programu Mały Strażak na kwotę łączną ok. 30 tys. zł. 11 jednostek otrzymało w ostatnim czasie dofinansowanie z programu "5000+" - jak sama nazwa wskazuje po 5 tys. zł. Oznacza to, że tylko w jednym miesiącu 2019 roku otrzymano dofinansowanie na poziomie prawie 90 tys. zł na zakupy sprzętu strażackiego. W całym poprzednim roku 2018 na zakupy sprzętowe wydano w Gminie Ziębice tylko ok. 30 tys. zł. Burmistrz Mariusz Szpilarewicz powiedział też, że muszą znaleźć się środki na stopniową modernizację monitoringu, a Straż Miejska będzie wykonywała swoje zadania wynikające z ustawy, w tym egzekwowanie większej dbałości o czystość i porządek na terenie gminy.

Następnymi punktami sesji były zmiany w budżecie, które dotyczyły m.in. wprowadzenia subwencji na podwyżki dla nauczycieli (burmistrz Szpilarewicz poinformował, że Gmina Ziębice otrzymała z tytułu podwyżek pensji dla nauczycieli zwiększenie subwencji ogólnej o 209 tys., a potrzebna na ten cel kwota do końca roku 2019 to 360 tys. zł - co oznacza potrzebę rezygnacji z wcześniej zaplanowanych zadań), refundacji wydatków w ramach projektu turystycznego, a także wprowadzenia dotacji na program Erasmus+.  

     Po podsumowaniu pracy Burmistrza Ziębic  oraz przewodniczącej Rady Miejskiej, przystąpiono do ostatniego punktu przewidującego wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Najwięcej zainteresowania budziła sprawa remontu drogi w Henrykowie. Jak podkreślali radni Władysław Lach i Kazimierz Piątkowski trwająca inwestycja przysporzyła mieszkańcom sołectwa wiele trudności. Wszyscy liczyli na zakończenie remontu, jednak w ostatnich dniach firma Bergerbau poprosiła inwestora, którym jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK) o wydłużenie terminu. Uzgadniany jest termin do 15 listopada. Radny Piątkowski wskazywał, że od wielu dni pracownicy firmy nie pojawiają się na miejscu budowy. Według niego należałoby wystąpić o otwarcie ruchu, skoro droga jest gotowa. Burmistrz Ziębic w odpowiedzi poinformował, że kontaktował się w tej kwestii z dyrekcją DSDiK. Nie będzie to jednak możliwe na wprowadzoną uzgodnieniami organizację ruchu oraz konieczną do uzyskania decyzję o dopuszczeniu do użytkowania. Odnośnie objazdu drogą gminną Nowy Dwór - Skalice od wielu miesięcy prowadzona jest wymiana korespondencji między Gminą a inwestorem na drodze wojewódzkiej czyli  DSDiK, a DSDiK a wykonawcą czyli Bergerbau. Gmina domaga się dochowania ustaleń zawartych w uzgodnieniach: zgodzona się na objazd drogą gminną dla pojazdów osobowych pod warunkiem utrzymania objazdu w należytym stanie. Sprawa pewnie będzie miała ciąg dalszy, ponieważ już kilkukrotnie kierowcy zgłaszali uszkodzenie opon i kół w trakcie przemieszczania się objazdem. Burmistrz ma nadzieję, że termin 15 listopada, o którym dowiedział się od DSDiK, będzie dochowany, bo również gmina Ziębice musi zmagać się z niedogodnościami związanymi choćby z organizacją dowozu do szkół. Na sprawach różnych sesję Rady Miejskiej zakończono.

 

 

 

Wasze komentarze

A to Straż Miejska ma komendanta? Na BIP nie ma...
wtorek, 08.10.2019 09:02 autor: robson
masakra
sobota, 05.10.2019 13:06 autor: kazdy
to prawda, myślę nawet , że policja sie ich boi...
piątek, 04.10.2019 13:57 autor: Jesień
Proponuję ustawić się z radarem na DW 395 z Ziębic...
czwartek, 03.10.2019 13:13 autor: kierowca
Chociaż kilku radnych się wypowie. A reszta nic, cisza. Tylko...
czwartek, 03.10.2019 11:38 autor: Wiesiek
wtorek, 20.10.2020 22:31
7
wtorek, 20.10.2020 15:02
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe