Podwyżka cen za śmieci w Złotym Stoku

wtorek, 29.6.2021 11:16 5774 6

24 czerwca odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej  w Złotym Stoku. Wśród szeregu uchwał podjętych przez radnych znalazła się ta z nowymi stawkami za wywóz odpadów komunalnych.

fot. ilustracyjne

 

Podczas sesji radni przyjęli uchwałę z nowymi stawkami za wywóz odpadów komunalnych.

Głosami radnych zmieniono uchwałę określającą metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej oraz w sprawie określenia zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujących bioodpady podjęli decyzję o podniesieniu, od 1 sierpnia br., wysokości opłat za odpady komunalne, wprowadzając nowe stawki w wysokości 29 zł miesięcznie za jednego mieszkańca. Pozostawiono możliwość zwolnienia z części opłaty za kompostowanie odpadów w wysokości 2 zł, natomiast w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę 58 zł miesięcznie za  jednego mieszkańca;

- Plan wydatków związanych z gospodarką odpadów komunalnych, które powinny być finansowane z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok wynosi 1 191 989 zł. Przy dotychczasowych stawkach szacuje się, że w 2021 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą na poziomie roku ubiegłego tj. około 960 000 zł, co oznacza, że nie pokryją wydatków. Różnica pomiędzy planem wydatków a szacowanymi dochodami wynosi 231 989 zł - czytamy w uzasadnieniu uchwały - W 2021 roku w ramach ograniczenia wydatków związanych z wywozem odpadów wprowadzono limity na opony, gruz i odpady rozbiórkowe i budowlane przyjmowane przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zmniejszono ilość dni przyjmowania na PSZOK odpadów. Działania te miały przyczynić się do zmniejszenia w 2021 r. wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Od lutego 2021 r. wzrosły ceny za przyjęcie odpadów komunalnych w RIPOK Nysa, co pociąga za sobą wzrost wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a co za tym idzie konieczność zmiany obowiązującej stawki za wywóz śmieci.

 

 

Przeczytaj komentarze (6)

Komentarze (6)

Bozena wtorek, 29.06.2021 18:42
A co ma do tego PiS u mnie w Dusznikach...
crew wtorek, 13.07.2021 10:44
Formalnie z PiS-u nie jest, ale dobrze ma z nimi...
Kapral wtorek, 29.06.2021 12:28
Czy rada może mi wytłumaczyć z jakiej to okazji ta
pudel wtorek, 29.06.2021 13:07
To juz wiesz czemu turniej rycerski odbyl sie teraz. By...
Czesiek Ocuca czwartek, 01.07.2021 12:40
Trafione w punkt!
Rafaello wtorek, 29.06.2021 13:44
Po absolutorium to i podwyżka śmieci jest