Podwórko przy ul. Głowackiego zostanie zrewitalizowane – wybrano wykonawcę

wtorek, 12.10.2021 11:46 294 0

Gmina Ząbkowice Śląskie informuje, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rewitalizacja podwórka przy ul. Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śląskich. 

Na realizację w/w postępowania wpłynęła jedna oferta złożona przez:

ZBYLBRUK Sp. Z. o.o Sp. k.
Bobolice 33
57-200 Ząbkowice Śląskie


Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Wyboru dokonano zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2021r poz. 1129 t.j. ze zm./, ponieważ oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: ZBYLBRUK Sp. Z. o.o Sp. k., Bobolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie otrzymała najwyższą ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu oraz SWZ. Spełnia wymogi określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.
Umowa w sprawie udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. " Rewitalizacja podwórka przy ul. Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śląskich” zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.


Pełna treść ogłoszenia dostępna jest  TUTAJ- Otwórz na nowej karcie

Dodaj komentarz

Komentarze (0)