Planował atak terrorystyczny na policjantów w Ząbkowicach Śląskich. Został skazany

poniedziałek, 17.6.2024 07:51 3316 2

W 2013 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała mężczyznę, 18-letniego mieszkańca powiatu ząbkowickiego, planował przeprowadzenie zamachu terrorystycznego na policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.  Młody Mężczyzna usłyszał już wyrok.

 

Wyrok skazujący

Sąd Okręgowy w Świdnicy podzielił stanowisko prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu w zakresie zarzutów z aktu oskarżenia i skazał mężczyznę na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności.

Prokurator po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku podejmie decyzje co do wniesienia ewentualnych środków zaskarżenia.

Zakres prokuratorskich zarzutów

Prokurator zarzucił oskarżonemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym kwalifikowany z art. 258 § 2 kk. Kolejne zarzuty dotyczyły podejmowanych przez niego czynności zmierzających do przeprowadzenia przy użyciu materiałów wybuchowych zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów kwalifikowane z art. 163 § 1 pkt 3 kk.

Planował zamach terrorystyczny na policjantów

W toku śledztwa ustalono, że mężczyzna zamierzał przeprowadzić atak terrorystyczny na policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Pod koniec 2022 r. oskarżony zmienił wyznanie na islam. Wzorował się m.in. na takich osobach jak Osama Bin Laden. Inspirował się działalnością „Państwa Islamskiego” oraz ISIS oraz wszedł w  porozumienie z członkami tych organizacji. Zbierał informacje i półprodukty do wykonania pasa szahida, przy pomocy którego planował zrealizować zamach bombowy na budynek urzędu państwowego w Polsce. W wyniku zatrzymania oraz przeszukania miejsca pobytu mężczyzny ujawniono dowody planowanego przestępstwa.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Inet wtorek, 18.06.2024 06:52
Hmmm… to szybko zapadł wyrok
Olo wtorek, 18.06.2024 08:00
Na policjantów ? Na pozostałe osoby, które tam pracują...