Ostatnia sesja Rady Miejskiej Ziębic kadencji 2018-2024!

piątek, 29.3.2024 12:12 883 0

651 podjętych uchwał, 68 sesji i prawie 500 komisji - to krótkie liczbowe podsumowanie kończącej się kadencji Rady Miejskiej w Ziębicach. Ostatnia, 68 sesja, odbyła się w czwartek 28 marca. Podczas ostatniej sesji podjęto m.in. następujące uchwały:

* o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na dodatkowe połączenia kolejowe na trasie Wrocław-Ziębice-Wrocław,

* o ustaleniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych,

* o zwolnieniu w wysokości 20 proc. podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Ziębice (na nowe inwestycje przy zatrudnieniu dodatkowych Mieszkańców Gminy Ziębice). Przed przyjęciem tego projektu swoje plany inwestycyjne i te dotyczące zwiększenia produkcji i zatrudnienia przedstawił reprezentujący firmę All Windows członek zarządu pan Grzegorz Mucha. Firma rozpoczynająca inwestycje w Ziębicach będzie mogła ubiegać się o pomoc regionalną na podstawie przyjętej uchwały,

* o przyjęciu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ziębice,

* o powołaniu opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ziębicach,

* o ustaleniu wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (wprowadzono opłatę 5 gr za metr kw. przy organizacji wydarzeń kulturalnych, jarmarków itp.),

* o zgodzie na utworzenie Społecznej Agencji Najmu (SAN), która pozyska 100 proc. dotacji na remonty pustostanów i finansowanie najmu z rynku wtórnego dla osób potrzebujących wsparcia,

* przyjęto zmiany w budżecie gminy na 2024 r., zabezpieczające m.in. dotację na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP wskazanej przez Komendę Główną PSP, wprowadzające dodatkowe dochody dla gminy w postaci dotacji Województwa Dolnośląskiego w kwocie 399.600 zł do przebudowy drogi Rososznica-Niedźwiednik oraz w kwocie 178.100 zł do remontu ulicy Wałowej w Ziębicach i in.

Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej pani Agata Sobków złożyła podziękowania Radnym, Burmistrzowi Ziębic oraz Pracownikom Urzędu Miejskiego w Ziębicach. Również Burmistrz Mariusz Szpilarewicz podziękował Radnym za budującą, konstruktywną współpracę dla rozwoju Gminy Ziębice.

 

UMiG Ziębice

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)