Odśnieżanie dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych naszym obowiązkiem!

środa, 6.12.2023 10:31 1135 0

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego !


Oznacza to, że właściciele i zarządcy nieruchomości nie mogą dopuścić do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i muszą zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku.


Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Mając na uwadze dobro nas wszystkich, bezpieczeństwo nasze a także naszego mienia i środowiska dbajmy o regularne odśnieżanie i usuwanie zagrożeń wynikających z zimowej aury.


Informacja Komendy Powiatowej PSP w Ząbkowicach Śląskich tutaj- Otwórz na nowej karcie

Dodaj komentarz

Komentarze (0)