Na Rynku w Bardzie pojawi się stylizowany zegar

wtorek, 22.11.2022 11:10 882 1

„Czas na Bardo”, tak brzmi nazwa nowego mikroprojektu, który otrzymał unijne dofinansowanie w ramach naboru do Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

 

 Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym poprzez podniesienie jej jakości oraz zwiększenie odwiedzalności transgranicznego regionu. Realizacja projektu, przyczyni się do podniesienia atrakcyjności dziedzictwa kulturowego – na historycznym rynku w Bardzie powstanie stylizowany zegar, który oprócz wartości funkcjonalnych, będzie tez pełnił funkcję atrakcji turystycznej.

Decyzją Europejskiego Komitetu Sterującego, zatwierdzona wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 27 759,40 Euro, natomiast zatwierdzona wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 20 000,00 Euro.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

– wykonanie prac polegających na zamontowaniu na rynku stylizowanego zegara oraz elementów małej architektury (ozdobne ławy z donicami), które upiększą zabytkowy rynek w Bardzie,

– uroczystość odsłonięcia zegara w Bardzie, w którym wezmą udział mieszkańcy Barda i zaproszeni goście z Czech (Kuks),

– promocja projektu: wykonanie drobnych materiałów promocyjnych (folder, ulotka, mapka i widokówka), publikacja artykułów w prasie, promocja projektu na portalu społecznościowym.

Mikrobeneficjent: Gmina Bardo

Projekt typu C, czeski partner projektu: Gmina Kuks

Termin realizacji: 01/2023 – 05/2023

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice” Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

 

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Odpowiadasz na komentarz:
Ja
czwartek, 01.01.1970 01:00
Po co? Przecież ta dziura nie żyje :D Zaorać i przysypać ziemią :D
Ja środa, 23.11.2022 19:49
Po co? Przecież ta dziura nie żyje :D Zaorać i przysypać ziemią :D