Gmina planuje otworzyć nowy PSZOK w Płonicy

poniedziałek, 15.11.2021 16:18 1723 2

Gmina Złoty Stok chce otworzyć nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Płonicy. Radni już dali zielone światło. 

fot. ilustracyjne, pixabay

 

30 września 2021 r. Rada Miejska w Złotym Stoku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Płonica. Jest to pierwszy krok umożliwiający w przyszłości uruchomienie nowego PSZOK-u na terenie obecnej oczyszczalni ścieków komunalnych.

- Potrzeba utworzenia nowego PSZOK-u podyktowana jest dynamicznie zmieniającymi się przepisami związanymi z gospodarowaniem odpadami przez gminy oraz coraz wyższym wymaganiom techniczno-logistycznym, z którymi spotykają się gminy w tym obszarze swojej działalności. Nowy PSZOK będzie zaprojektowany i wyposażony zgodnie z wysokimi standardami określonymi m.in. w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów - tłumaczy DOBA.PL  Mirosława Słowiak, sekretarz gminy Złoty Stok.

Dotychczas funkcjonujący PSZOK w Złotym Stoku zostanie zlikwidowany dopiero po powstaniu nowego i nowoczesnego PSZOK w Płonicy. Obecnie eksploatowany PSZOK w Złotym Stoku w części przestał odpowiadać aktualnym wymaganiom.

- Dotyczy to między innymi samej jego lokalizacji, braku utwardzonej nawierzchni, profesjonalnej przemysłowej wagi najazdowej oraz braku wyposażenia w szereg instalacji technicznych. PSZOK winien posiadać również wydzielone, odizolowane i zabudowane miejsce do składowania odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne oraz 3-4 niewielkie magazyny do składowania ruchomych elementów wyposażenia takich jak kontenery, pojemniki oraz niektórych innych frakcji odpadowych jak np. odpady medyczne, zużyte baterie, akumulatory, odpady rtv/agd itp. Zasadnym jest również przeniesienie PSZOK-u w miejsce oddalone od centrum miasta i zabudowy mieszkaniowej - mówi sekretarz Złotego Stoku. 

Nowy PSZOK, jeśli nie zmienią się przepisy, będzie funkcjonował na tych samych zasadach, co obecny w Złotym Stoku: zgodnie z regulaminem korzystania z PSZOK wprowadzonym uchwałą Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXI/166/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającą  uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym

- Jednocześnie nie jesteśmy teraz w stanie przewidzieć, czy do momentu oddania do użytku nowego PSZOK nie będzie konieczne wprowadzenie jakichkolwiek zmian we wspomnianym już regulaminie, co wynikać może m.in. z ewentualnych zmian przepisów ustaw i rozporządzeń regulujących obowiązek utworzenia i prowadzenia przez gminy PSZOK-ów, jak i sposób ich funkcjonowania oraz przepisów w ogólności regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi - dodaje Mirosława Słowiak. 

 

 

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Odpowiadasz na komentarz:
Mieszkaniec
czwartek, 01.01.1970 01:00
I pewnie znów śmieć do góry ,lepiej wziasc inna firmę co taniej odbierze śmieć , masakra w tej gminie jest
wtorek, 16.11.2021 06:17
bardzo dobry pomysł!
Mieszkaniec poniedziałek, 15.11.2021 16:43
I pewnie znów śmieć do góry ,lepiej wziasc inna firmę co taniej odbierze śmieć , masakra w tej gminie jest