Jest decyzja środowiskowa dla odcinka Ząbkowice - Bardo S8 [MAPA]

czwartek, 14.10.2021 14:34 6798 2

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zatwierdził rekomendowany przez GDDKiA wariant przebiegu przyszłej S8 dla jednego z dwóch odcinków realizacyjnych trasy pomiędzy Kłodzkiem i Ząbkowicami Śląskimi. Tym samym trasa od Barda do Ząbkowic Śląskich zostanie zrealizowana zgodnie z przebiegiem wariantu WPR4.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa) to bardzo ważny krok w realizacji inwestycji. Jej wydanie poprzedzone było szczegółową analizą różnych wariantów trasy z uwzględnieniem aspektów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, a także spotkaniami informacyjnymi i konsultacjami społecznymi. 

Dwujezdniowa droga ekspresowa

Zaplanowana na tym odcinku inwestycja przewiduje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. Trasa o długości ok. 14,1 km zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie i Bardo. S8 będzie wykorzystywać przebieg drogi krajowej nr 8 w minimalnym stopniu, w przeważającej części na przecięciach z nią. 
 
W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych:  
- węzeł Bardo, czyli połączenie z obecną DK8, 
- węzeł Jaworek, czyli połączenie z drogą wojewódzką nr 385.  
Ponadto na odcinku wybudowanych zostanie sześć mostów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt, dziewięć wiaduktów oraz 16 przepustów.  

S8 w odcinkach

Droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła ok. 80 km. Realizacja trasy została podzielona na krótsze odcinki:  
1. Kłodzko - Ząbkowice Śląskie (pododcinki Kłodzko - Bardo i Bardo - Ząbkowice Śląskie),  
2. Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki, 
3. Łagiewniki - Wrocław (Magnice).  
Podział inwestycji na krótsze odcinki umożliwi ich sprawniejsze przygotowanie, wybór wykonawców, a następnie realizację. Każdy z tych etapów jest niezwykle złożony, więc takie podejście przyniesie obiektywne korzyści i ułatwi zrealizowanie całej inwestycji. Krótsze odcinki to również większa konkurencyjność na etapie przetargu. 


Realizacja drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Barda planowana jest w systemie Projektuj i buduj w latach 2023-2027. Natomiast kontynuacja prac projektowych dla pododcinka Bardo - Kłodzko, będzie możliwa po analizie połączenia tego odcinka z planowaną obwodnicą Złotego Stoku w ciągu DK46. 

DK8 najdłuższą drogą krajową

Droga krajowa nr 8 o długości ok. 850 km biegnie od granicy z Czechami w Kudowie Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. To najdłuższa droga krajowa w Polsce. Od Wrocławia do Białegostoku na długości ponad 500 km jest drogą o parametrach drogi ekspresowej z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. S8 na Dolnym Śląsku liczy ponad 59 km i prowadzi od Wrocławia do Sycowa, a także stanowi element Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, łącząc okolice Magnic z węzłem Wrocław Południe. Po wybudowaniu odcinka od Wrocławia do Kłodzka wydłuży się o kolejnych 80 km. Docelowo S8 poprowadzi do granicy polsko-czeskiej w Boboszowie.  

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 października 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, pododcinek IB Bardo – Ząbkowice Śląskie w wariancie WPR4.

źródło: UM Bardo

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Odpowiadasz na komentarz:
Mieszkaniec
czwartek, 01.01.1970 01:00
Pewnie belka zasraniec się już cieszy
Rodzic czwartek, 14.10.2021 20:24
"W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę...
Mieszkaniec czwartek, 14.10.2021 20:36
Pewnie belka zasraniec się już cieszy