Za brak maseczki lub jej nieprawidłowe noszenie dostaniesz mandat. "Zero tolerancji"

sobota, 10.10.2020 19:00 16009 30

Od 10 października w całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej: w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Za brak maseczki lub założenie jej w nieprawidłowy sposób (pod brodą lub z niezakrytym nosem) dostaniemy mandat. Nie będzie taryfy ulgowej, czy upomnień - minister zdrowia i komendant główny policji ogłosili politykę "zero tolerancji".

fot.pixabay

 

Od 10 października obowiązują nowe zasady i obostrzenia związane z objęciem całego kraju żółtą strefą.  Jednym z nakazów jest noszenie maseczki w miejscach publicznych. Nowo podjęte działania związane są z wciąż rosnącą liczbą zachorowań.

Ząbkowiccy policjanci apelują i przypominają, że osoby, które w sposób lekceważący podchodzą do obostrzeń, narażają się nie tylko na zachorowanie, ale także konsekwencje prawne.

Przykładowo mandaty za brak maseczki sięgają do 500 zł. Dodatkowo, może też zostać nałożona kara administracyjna w wysokości do 30 tys. zł. Każdy, kto nie będzie mógł okazać zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu, zwalniającego go z noszenia maseczki, może zostać ukarany.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

  • a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

  • b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,

  • c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

  • d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

 

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

2. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki na statkach powietrznych

Nie trzeba zakrywać ust i nosa w przypadku:

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;

2) dziecka do ukończenia 5. roku życia;

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

  • a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

  • b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c i d, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;

5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność

6) kierującego statkiem, , jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność

7) kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;

8) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;

9) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;

10) osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;

11) sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;

12) osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży;

13) jazdy konnej;

14) personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota;

15) uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

4. Obowiązku nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

5. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;

2) umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;

3) spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej,

4) spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, jest wymagane przedstawienie, na żądanie Policji, straży gminnej, a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa

 

 

Przeczytaj komentarze (30)

Komentarze (30)

Odpowiadasz na komentarz:
autor
czwartek, 01.01.1970 01:00
Gdzie są respiratory bandyci?
niedziela, 11.10.2020 17:46
Nie przyjmować mandatu. Nagrywać policjanta który daje nielegalny mandat. Sąd...
covid czwartek, 15.10.2020 10:50
a ciebie palancie do psychiatryka odstawić !!!
niedziela, 11.10.2020 18:52
Składać zawiadomienie w Prokuraturze za przekroczenie uprawnień (art. 321 KK)...
Bogobojowy niedziela, 11.10.2020 16:46
A warchlaki z rządu i tak będą mieć to w...
Raśko środa, 14.10.2020 09:02
Nie pitol głupot. Założeniem rządu nie jest zamykanie cmentarzy. Rząd...
RIP niedziela, 11.10.2020 18:59
...na wieki wieków,amen
Gość poniedziałek, 12.10.2020 09:51
Droga redakcji! Wy jako dziennikarze macie, powtarzam MACIE obowiązek uprawiać "rzetelne"...
poniedziałek, 12.10.2020 11:26
To nie są rzetelne media to są opłacane pachołki, którzy...
Autor poniedziałek, 12.10.2020 11:59
WYJDŹ. ZARAŹ SIĘ WIRUSEM, POCZEKAJ NA OBJAWY /W MIĘDZYCZASIE SŁUCHAJ...
środa, 14.10.2020 00:19
Szukam wirusa 8 miesięcy i nie mogę go znaleźć ....
Gość poniedziałek, 12.10.2020 13:12
Jak tak myślisz, to lepiej od razu dzwoń po Ciepierskich....
wtorek, 13.10.2020 20:24
A ten pies Kaczyński maski nie nosi i co?
Marek niedziela, 11.10.2020 20:55
Tylko ustawa może nałożyć na obywatela obowiązek!
niedziela, 11.10.2020 21:11
A ja myślałem, że wystarczy zdrowy rozsądek ludzi myślących...
Egon niedziela, 11.10.2020 20:51
Na podstawie rozporządzenia to w buty niech sobie mandat wsadza....
JUJEK niedziela, 11.10.2020 19:32
Pachołki pisowskie wyłapują ludzi i dają mandaty nawet emerytom.gestapo
autor poniedziałek, 12.10.2020 07:12
Gdzie są respiratory bandyci?
poniedziałek, 12.10.2020 06:29
to sie nazywa Kaczy Partol
niedziela, 11.10.2020 18:49
To rozporządzenie do Minister Zdrowia może sobie w du.pę wsadzić...
autor niedziela, 11.10.2020 13:06
W Nysie pacjent zmarł w karetce bo zabrakło respiratorów. Złodziejska...
niedziela, 11.10.2020 18:40
W Nysie zmarł pacjent bo nie było żadnego wolnego łóżka...
Milicja niedziela, 11.10.2020 18:37
Nie ma podstawy prawnej, nie przyjmować mandatu od milicji
Seb niedziela, 11.10.2020 17:34
A od kiedy to mon zdrowia stanowi prawo a nie...
sobota, 10.10.2020 19:27
straszą i straszą. państwo samych przestępców żle noszących maski ...
DSW niedziela, 11.10.2020 15:15
Nikt nie napisał że to przestępstwo, właśnie takie wpisy wprowadzają...
niedziela, 11.10.2020 10:17
Brawo dla wszystkich co głosowali na PISuary
DSW niedziela, 11.10.2020 15:13
Oczywiście opozycja jest lepsza?. Proszę sobie zapamiętać każdy polityk to...
Góral niedziela, 11.10.2020 07:58
Niech sami założą maski na te ohydne ryje z których...
gosc sobota, 10.10.2020 20:41
jakie zle noszenie maseczek ??????? jak moze byc odziez ,...
sobota, 10.10.2020 19:10
Pinokio niech sobie na nos założy maske. Niech zamkną jeszcze...