Od 1 lipca 60-dniowy termin na rejestrację pojazdu oraz zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu

czwartek, 8.7.2021 12:34 443 0

Starosta Ząbkowicki informuje, że na podstawie przepisu art. 31iaustawyz dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U.2020 poz. 1842 ze zm.) wydłuża się do 60 dni terminy na:

-  zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP,

- oraz zarejestrowanie pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)