Nowi sołtysi i rady sołeckie w gminie Bardo

wtorek, 25.6.2024 13:47 1478 0

Z uwagi na kończącą się 5-letnią kadencję sołtysów i rad sołeckich, Rada Miejska w Bardzie zarządziła wybory w sołectwach Gminy Bardo. Wybory odbyły się w okresie 17-24 czerwca 2024 r., a w ich efekcie wyłoniono Sołtysów oraz Rady Sołeckie na kolejną kadencję 2024-2029.

Zaskakująco wysoka frekwencja podczas wyborów pokazuje, że społeczność bardzkich sołectw żywo interesuje się sprawami gminy, liczy na rozwój i zaangażowanie władz lokalnych. Jest to wyraźny sygnał, że mieszkańcy doceniają możliwość współdecydowania o przyszłości swojej miejscowości i są gotowi aktywnie uczestniczyć w procesach demokratycznych. Nowo wybrane władze sołeckie będą miały przed sobą zadanie sprostania oczekiwaniom obywateli i kontynuowania działań na rzecz poprawy jakości życia w Sołectwach Gminy Bardo.

Dziękujemy za spotkania, aktywne dyskusje i wysoką frekwencję. Gratulujemy Sołtysom oraz Radnym Sołeckim. Liczymy na współpracę i zaangażowanie jakich oczekują Wasi mieszkańcy.

UMiG Bardo

Dodaj komentarz

Komentarze (0)