Nowe zasady obsługi w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku

środa, 27.5.2020 09:53 429 0

Zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) do odwołania wprowadzone zostały ograniczenia wykonywania zadań przez urzędy.

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń pozostawiono w gestii kierownika jednostki. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2, w celu zapobieżenia epidemii, nadal utrzymujemy procedurę zminimalizowanych, bezpośrednich kontaktów z pracownikami Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku. Należy podkreślić, że przez cały czas trwającej epidemii Urząd był otwarty, załatwiał sprawy i przyjmował interesantów.

Szanowni Państwo,

Mając powyższe na uwadze Urząd Miejski w Złotym Stoku, tak jak dotychczas, prowadzi bezpośrednią obsługę petentów. Prosimy o zachowanie środków ostrożności i respektowanie niżej wskazanych zaleceń:

  1. Na wspólnym stanowisku obsługi oraz w wydzielonym pomieszczeniu na parterze Urzędu może znajdować się jedna osoba.
  2. Interesanci obowiązani są do noszenia maseczekdezynfekcji rąk przy wejściu do Urzędu, dodatkowo zaleca się używanie własnych długopisów.
  3. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą burmistrza, m.in. na posiedzenie komisji urbanistycznej, komisji i sesji Rady Miejskiej, przeprowadzenie przetargu na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości itp. wykorzystana będzie sala narad w Urzędzie, przy zachowaniu zasad sanitarno-epidemiologicznych i odległości 2 m miedzy osobami.

W celu zachowania bezpieczeństwa w miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną – tel. 748164164 lub elektroniczną um@zlotystok.pl.

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)