Nowe zasady obsługi petentów w urzędzie w Złotym Stoku

środa, 4.11.2020 09:50 815 0

Urząd Miejski w Złotym Stoku wprowadza nowe zasady obsługi interesantów. Mają one obowiązywać do 4 grudnia tego roku. 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1931) w celu zapobieżenia epidemii, w tym zapewnienia bezpieczeństwa klientom i ciągłości pracy w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, wprowadza się obostrzenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów.

Wszystkie komórki organizacyjne urzędu pracują od poniedziałku do piątku w niezmienionym czasie. Jednakże w Urzędzie obowiązuje system pracy rotacyjnej (w tym zdalnej).

Dlatego w przypadku konieczności wizyty w urzędzie należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z merytorycznym pracownikiem i umówić się na spotkanie.

WEJŚCIE DO URZĘDU MIEJSKIEGO czynne jest tylko od strony ul. Wojska Polskiego.

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTÓW odbywa się jedynie w wyznaczonym miejscu przy stoliku na parterze.

Nie będą obsługiwane osoby nie stosujące się do wymogów reżimu sanitarnego, tj. maseczka i dezynfekcja rąk.

Przy stoliku może przebywać tylko jedna osoba - klient.

Gdy biuro jest zajęte, klient oczekuje w kolejce przed Urzędem, z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

Dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego można składać elektronicznie; korespondencja odbierana będzie również przy  wyznaczonym miejscu do obsługi klientów.

Z pracownikami Urzędu Miejskiego należy kontaktować się:

- telefonicznie - centrala urzędu 74-81-64-164 lub bezpośrednio z poszczególnymi referatami  (wykaz na stronie urzędu www.zlotystok.pl ),

- e-mail – um@zlotystok.pl ,

- poprzez platformę ePuap: https://epuap.gov.pl/.../skargi-wnioski.../UM_ZLOTY_STOK

- można sprawdzać i dokonywać płatności za pośrednictwem platformy e-usług: https://grupabardo.pl/ 

Zachęcamy do skorzystania z proponowanych rozwiązań. Ponadto, jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Miejskiego, prosimy o załatwianie spraw jednoosobowo, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Apelujemy do mieszkańców o wyrozumiałość i rozwagę oraz stosowanie się do ogłaszanych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz