Nowe stawki opłaty za odpady w Złotym Stoku

niedziela, 25.7.2021 10:59 258 0

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Od 1 sierpnia 2021 r. na mocy podjętej w dniu 24 czerwca 2021 r. uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku wzrośnie o 4 zł stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Częściowe zwolnienie z opłaty za kompostowanie bioodpadów pozostaje bez zmian. Oznacza to, że stawka opłaty będzie wynosić 29 zł od osoby oraz 27 zł od osoby kompostującej bioodpady w przydomowym kompostowniku.

Pomimo podjętych działań ograniczających koszty, tj. wprowadzenie od 2021 r. limitów na opony, gruz i odpady rozbiórkowe i budowalne przyjmowane przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zmniejszanie ilości dni przyjmowania na PSZOK odpadów, nie udało się ograniczyć wydatków związanych z wywozem śmieci.

O podwyżce stawek głównie zadecydował wzrost (od lutego 2021 r.) ceny za przyjęcie odpadów komunalnych w RIPOPK Nysa, co pociąga za sobą wzrost wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a co za tym idzie konieczność zmiany obowiązującej stawki za wywóz śmieci.

Źródło: FB Gmina Złoty Stok

Dodaj komentarz

Komentarze (0)